Cursus voor leren omgaan met mensen met verward gedrag

Facebooktwitterlinkedinmail

15 februari 2018 – Een EHBO-cursus volgen om een ander te helpen in geval van nood is de normaalste zaak van de wereld. Maar leren hoe je omgaat met de verwarde medemens is veel minder vanzelfsprekend. En dat is best een beetje vreemd, vinden ze bij MEE IJsseloevers. Vooral als je bedenkt dat liefst één op de vier mensen op enig moment in zijn leven verward is, zo staat op De Swollenaer te lezen.

Daarmee is de doelgroep die MEE IJsseloevers en Impluz als initiators van een serie trainingen op het oog hebben heel divers. Familieleden van verwarde personen, wijkbewoners, verzorgers, politieagenten, supermarktmedewerkers, woningbouwcorporaties, de lijst van mensen en organisaties die baat hebben bij een cursus is haast oneindig lang. Hanneke Braber is als hoofdtrainer betrokken bij de cursussen. Samen met projectleider Marieke Schoonderwoerd vertelt ze wat je tijdens de bijeenkomsten kunt verwachten. Zo leer je tijdens de sessies eerst signalen van verwardheid herkennen en vervolgens krijg je handvatten aangereikt om daar mee om te gaan.

Onbegrepen

“Ik spreek overigens liever over onbegrepen zijn,” begint Schoonderwoerd. Om het verschil in nuance te illustreren met een voorbeeld. “Het stereotype van een verward persoon is het beeld van iemand die om ogenschijnlijk onduidelijke redenen heibel trapt in een supermarkt. Het kan echter net zo goed gaan om zoiets onschuldigs als een man die bij een balie een formulier invult en die instemmend knikt op de vraag of hij begrijpt wat er staat en vervolgens zonder het formulier weer terug te geven wegloopt.”

Definitie ‘verward’

De definitie van verwardheid kan dan wel onbegrepen zijn, maar ook breed. Dementerende mensen vallen eronder, alsmede zij die kampen met niet-aangeboren hersenletsel, in een psychose zitten of een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie hebben. Een grote groep waar je niet direct aan denkt, bestaat volgens Braber uit mensen met een licht verstandelijke beperking. “Er zijn schattingen die uiteenlopen van 10 tot 15 procent van de totale bevolking die een licht verstandelijke beperking heeft. Dat is echt veel ja.”

Goede communicatie

De moeilijkheid is, aldus Braber, dat de mannen en vrouwen voor wie dit geldt vaak best goed hun mondje kunnen roeren. Anders gezegd heb je mogelijk niet heel snel in de gaten dat iemand zo’n licht verstandelijke beperking heeft, terwijl het wel kan schuren in de communicatie, bijvoorbeeld op de werkvloer. Diegene zelf kan daar niets aan doen en jij weet niet hoe er mee om te gaan. Voor beiden is dat vervelend. Het goede nieuws is dat je gewapend met een beetje kennis een brug kunt slaan. Braber: “Goede communicatie begint met oprechte belangstelling en je verplaatsen in de ander die zich dan al snel beter begrepen voelt.” Volgens de trainster kan je vaak door een paar vragen te stellen een redelijke inschatting maken of je te maken hebt met iemand met een licht verstandelijke beperking.

Kennis

Schoonderwoerd benadrukt dat meer kennis omtrent verwardheid het leven van iedereen die er mee kampt aangenamer kan maken. Omgekeerd kan er onnodig leed worden voorkomen. “Neem bijvoorbeeld iemand met een psychose die abnormaal gedrag vertoont zonder dat er direct sprake is van criminaliteit. Ik ken voorbeelden van mensen in zo’n situatie die tijdelijk even werden opgesloten in een politiecel. Dat is voor zo’n iemand een traumatiserende ervaring. Hij is zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust en vertoont vanuit zijn eigen perspectief bezien normaal gedrag. Beter is het om mee te buigen en dat je probeert te achterhalen wat iemand beweegt.”

Toename

Braber en Schoonderwoerd beamen dat er meer’verwarde mensen rondlopen dan een paar jaar geleden. Deels is dat een voortvloeisel uit bezuinigingen vanuit het Rijk en het feit dat lang niet iedereen een indicatie krijgt. Een andere oorzaak is de visie dat verwarde mensen gewoon deel uitmaken van de samenleving en dat je hen, mits verantwoord, liever niet opsluit en isoleert. Daar is zeker wat voor te zeggen. Tegelijkertijd is het maatschappelijke probleem er niet kleiner op geworden. Gemeenten hebben op lokaal niveau een inspanningsverplichting en moeten passend beleid maken. Schoonderwoerd constateert dat Zwolle wat dat betreft redelijk voorop loopt. De trainingen van MEE en Impluz maken deel uit van dit grotere doel.

Aanmelden

Je aanmelden voor de training in maart kan nog. Bovendien volgen er meer rondes. Aanmelden kan via www.gripopverwardheid.nl. Daar is ook praktische informatie te vinden over de cursussen. Het project wordt mede gefinancierd is door ZonMw.

Bron: De Swollenaer

Dit bericht is 6121 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail