Onno Hoes: Maak aanpak verward gedrag onderdeel coalitiebesprekingen

Facebooktwitterlinkedinmail

12 april 2018 – “Voor een goedwerkende aanpak is een gedrags- en/of cultuurverandering bij tal van instanties nodig”, aldus Onno Hoes voorzitter van het Schakelteam. “Een weerbarstige werkelijkheid waar tijd en geld voor nodig is. Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden.”

Gemeenten moeten de regie en verantwoordelijkheid nemen als het gaat om een goedwerkende aanpak personen met verward gedrag. Preventie en vroegsignalering hebben daarbij prioriteit. Ogen en oren in de wijk en 24/7 meldpunten met voldoende mogelijkheden voor passende opvang en zorg.

Voor hulpverleners moet helder zijn welke informatie over cliënten onderling gedeeld kan worden. Het Schakelteam onderzoekt of de huidige regelgeving daarvoor aangepast moet worden.

Weerbarstige werkelijkheid

In het tussenbericht ‘Weerbarstige werkelijkheid’ geeft het Schakelteam de stand van zaken weer. Op steeds meer plekken in het land ontstaan er goede initiatieven en groeit langzaam het besef dat zorg voor deze kwetsbare groep mensen een betere samenwerking vereist. Gemeenten zijn dan ook redelijk positief over wat zij de afgelopen tijd bereikt hebben.

Aandachtspunten liggen vooral in het maken van de vertaalslag naar de praktijk en/of structurele afspraken over borging en financiering. “Ook de betrokkenheid van familie bij de behandeling van cliënten moet meer aandacht krijgen. Het is een complex vraagstuk. Maar bestuurders moeten zich dit wel aantrekken”, aldus Onno Hoes.

Knelpunten adresseren

Via de in maart gehouden landelijke monitor geven gemeenten aan dat zij de nodige uitdagingen ervaren bij het tot stand brengen van een goedwerkende aanpak. Zo zijn er zorgen over het wegvallen van (rijks)subsidies, de beschikbaarheid van passende zorg en de wetgeving rond privacy, het mogen delen van informatie.

Het is de taak van gemeenten en instanties in de hele zorg- en veiligheidsketen dat mensen tijdig ondersteund worden of zorg krijgen. Eens te meer een reden om de aanpak verward gedrag op te nemen in de coalitieonderhandelingen.

Politiemeldingen verward gedrag

In opdracht van het Schakelteam heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar politiemeldingen uit 2015 en 2016 van mensen met verward gedrag, de zogenaamde E33 meldingen. Ook E14 meldingen (poging tot of dreiging met zelfdoding) zijn daarin meegenomen.

De analyse wordt in september 2018 verrijkt met de politiecijfers van 2017 en er worden een aantal andere bronnen bij betrokken. Het Schakelteam verwacht dan meer inzicht te krijgen in de achterliggende aard en ernst van de problematiek.

Persoon centraal, niet het systeem

Mensen vallen tussen wal en schip omdat zij niet in een ‘hokje passen’. Iemand met meerdere problemen loopt vaak vast door de vele ‘schotten’ bij betrokken instanties. Het vraagt om een andere houding. Wat de persoon nodig heeft moet centraal staan en niet het systeem.

Daarnaast is het een feit dat, in de steeds complexer wordende samenleving, het niet voor iedereen weggelegd is om mee te doen. Het zou goed zijn als (overheids)instanties zich dit realiseren in bijvoorbeeld de communicatie richting burgers.

Reactie opdrachtgevers en aanbieding 2e kamer

Het Schakelteam heeft het tussenbericht aangeboden aan haar opdrachtgevers, staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, minister Ferd Grapperhaus van VenJ en Jantine Kriens, directeur VNG. Het tussenbericht is, tezamen met de reactie van de opdrachtgevers, op 11 april 2018 aangeboden aan de 2e kamer.

Meer informatie

Bron: vng.nl

Dit bericht is 2872 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail