psychotrauma, trauma

15 mei 2023 – Sommige gebeurtenissen hebben veel emotionele impact, zoals een bedreiging met geweld of een natuurramp. Dit kan tot psychisch trauma leiden waar mensen onder lijden. We spraken hierover met klinisch psycholoog Arnoud Arntz die onderzoek doet naar trauma en mensen met trauma’s behandelt. Wanneer krijgen mensen hier last van en hoe kunnen we…

hechtingstrauma

22 april 2023 –  In oktober verzorgt de internationaal bekende trainer/therapeut Dafna Lender bij de RINO Groep de masterclass ‘Play en Fun activities for engaging different types of children’ en ook een ervaringsgericht tweedaags seminar ‘Technieken voor geïntegreerde gezinstherapie bij hechtingstrauma’s’. Masterclass Play en Fun activities for engaging different types of children Dafna Lender, expert…

traumabehandeling , e-health, eetstoornis, digitale Hulp in de buurt kaart

21 april 2023 – Waar kun je terecht voor (gespecialiseerde) traumabehandeling? Welke specialisaties zijn er en voor wie is het aanbod bedoeld? Cliënten, naasten en hulpverleners kunnen het vanaf nu vinden op de digitale ‘Hulp in de buurt kaart’. De door het Trimbos-instituut ontwikkelde kaart toont een overzicht van het traumabehandelaanbod. Tegelijkertijd is in de…

PTSS en Psychose, KEUZEHULPEN

21 april 2023 – Een passende behandeling wordt vormgegeven in goed overleg tussen patiënt, naaste en professional: ‘samen beslissen’. Om patiënten, naasten en professionals hierbij te ondersteunen zijn er keuzehulpen Samen beslissen. De keuzehulpen ondersteunen patiënten en naasten bij het inzichtelijk maken van de aandoening en behandelopties. Ook staat er waar je terecht kunt voor…

gewelddadige games, problematisch gamegedrag, game-therapie, videogame, autisme, gameverslving

3 februari 2023 –  “Game-therapie kan jongeren met complex trauma helpen om hun emoties beter te leren reguleren”, stelt onderzoeker en psycholoog Angela Schuurmans. “De verbetering in emotie-regulatie vaardigheden en de positieve ervaring die wordt opgedaan met therapie, dragen bij aan effectieve vervolgbehandeling gericht op de onderliggende trauma’s.” Op 28 oktober vorig jaar promoveerde zij…

eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

21 oktober 2022 – Hallucinaties en wanen, zoals het horen van stemmen, werden lange tijd gezien als tekenen van ernstige psychiatrische ziektes. Uit epidemiologische studies blijkt echter dat deze verschijnselen verrassend vaak voorkomen in de algemene bevolking – vooral bij jongeren. Jongeren met zulke psychotische ervaringen zijn kwetsbaar voor een reeks negatieve gevolgen later in…

ptss, kennissessie, RESET, jeugdtrauma, ingrijpende ervaringen, psychotische stoornis, congres, psychotrauma

16 oktober 2022 – Ook kinderen van hoogopgeleide ouders ondervinden grotere gevolgen van ingrijpende ervaringen zoals een echtscheiding of kindermishandeling. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Carlijn Bussemakers, die op 21 oktober 2022 haar proefschrift verdedigt aan de Radboud Universiteit. ‘Ingrijpende ervaringen zijn niet alleen een probleem van gezinnen die traditioneel als kwetsbaar worden gezien.’ Gebeurtenissen zoals een echtscheiding…

TOPGGz

8 oktober 2022  –Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft gisteren opnieuw het TOPGGz-keurmerk toegekend aan het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN) , onderdeel van Reinier van Arkel. Het PTC ZN is daarmee wederom bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. Door het behalen van het keurmerk, blijft…

vroeg trauma

3 oktober 2022 – Dit jaar organiseert CELEVT het congres Vroeg Trauma & Interpersoonlijke neurobiologie Brain – Body – MIND  op 12 oktober 2022 te Amersfoort in samenwerking met hetInstituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie [IPNB].   We ontdekken steeds meer over de wijze waarop vroege traumatische interpersoonlijke ervaringen fysiek gestalte krijgen in het zich ontwikkelende brein en…

UNICEF, trauma, PTSS , psychotraumatologie

30 september 2022 –  De voorzitters van de beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en overige medisch specialisten hebben zorgen over de toegang tot, de kwaliteit en de continuïteit van psychische en overige medische zorg aan asielzoekers, als gevolg van het gebrek aan voldoende adequate opvangvoorzieningen en de vele wisselingen in opvang locaties voor mensen die…