18 december 2017 – Zowel volwassenen als kinderen met een dwangstoornis hebben afwijkingen in een deel van de hersenen, de pariëtale hersenschors . Dat concluderen neurowetenschappers in een wereldwijde studie, waarin zij ruim 1.900 hersenscans van kinderen en volwassenen met een dwangstoornis vergeleken met die van een vergelijkbaar grote groep gezonde proefpersonen. De afwijkingen hebben mogelijk…

28 september 2017 -Een specifieke vorm van CGT (cognitieve gedragstherapie) kan mogelijk gebruikt worden als nieuwe behandeling voor mensen met een dwangstoornis. In het wetenschappelijk tijdschrift Translational Psychiatry verklaren onderzoekers van de University of California in Los Angeles dat deze CGT-behandeling de samenwerking tussen hersennetwerken verbetert. Op hersenscans constateerden ze dit gegeven. De combinatie van…

25 augustus 2017 – ZonMw, de Nederlandse organisatie die gezondheidsonderzoek financiert en de ontwikkelde kennis inzet om de zorg en gezondheid te verbeteren, meldt een nieuw onderzoek naar OCS (Obsessief-Compulsieve Stoornis).  Met een zogenaamde ‘Vidi-subsidie’ gaat prof.dr. Odile van den Heuvel van VU Medisch Centrum testen hoe magnetische hersenstimulatie bijdraagt aan het trainen van gezond gedrag…

2 juni 2017 – Onderzoeker prof.dr. Odile van den Heuvel ontvangt een VIDI-beurs van € 800.000 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarmee kan zij een innovatief project naar obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) opzetten en zo haar eigen onderzoekslijn neuropsychiatrie verder uitbouwen. Het onderzoek van Odile van den Heuvel heeft als vertrekpunt dat we…

23 april 2017 – Kinderen met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) of antisociale gedragsstoornis (CD) hebben een verhoogd risico op toekomstig probleemgedrag, zoals: vroegtijdig verlaten van school, delinquentie, werkeloosheid en angst, depressie en andere psychiatrische problemen. Het promotieonderzoek van Jantiene Schoorl – uitgevoerd aan de afdeling Orthopedagogiek – toont aan dat deze kinderen een heterogene…

8 maart 2017 – Mensen met een obsessieve compulsieve stoornis (OCD) hebben moeite om hun rituelen af te leren vanwege het onvermogen om gevaar in te schatten. “Ons onderzoek suggereert dat een deel van de breinwerking bij OCD-patiënten ervoor zorgt dat ze niet goed kunnen inschatten wanneer iets veilig is”, licht neurowetenschapper Annemieke Apergis-Schoute toe….

24 juni 2016 – Jongens op de basisschool hebben niet alleen vaker last van gedragsproblemen, maar lijden er ook meer onder dan meisjes met precies dezelfde problemen. Dat zegt socioolog Jayanti Owens van de Brown Universiteit in de Verenigde Staten, die onderzoek naar dit onderwerp deed. Volgens Owens kan dit verschil deels verklaard worden door opvattingen bij leraren…

16 februari 2016 – Het overgrote deel van de meisjes met een gedragsstoornis die eerder op de gesloten afdeling van een jeugdinstelling zaten, functioneert 4,5 jaar na afloop van de behandeling niet goed. Dit blijkt uit onderzoek van jeugdpsychiater Anne Krabbendam. Zij vond dat juist de jonge vrouwen die intussen moeder waren geworden een moeilijke maatschappelijke positie hebben….