Onderzoek magnetische hersenstimulatie OCS krijgt subsidie

Facebooktwitterlinkedinmail

25 augustus 2017 – ZonMw, de Nederlandse organisatie die gezondheidsonderzoek financiert en de ontwikkelde kennis inzet om de zorg en gezondheid te verbeteren, meldt een nieuw onderzoek naar OCS (Obsessief-Compulsieve Stoornis).  Met een zogenaamde ‘Vidi-subsidie’ gaat prof.dr. Odile van den Heuvel van VU Medisch Centrum testen hoe magnetische hersenstimulatie bijdraagt aan het trainen van gezond gedrag bij patiënten met OCS.

De kracht van herhaling

Van den Heuvel legt uit: “Na jaren van onderzoek is mijn visie op psychiatrische ziekten veranderd. Waar ik er vroeger van uitging dat de hersenen het gedrag bepalen, ben ik door mijn onderzoek naar OCS gaan inzien dat het omgekeerde ook geldt: door de kracht van herhaling worden de hersenen als gevolg van eindeloze dwanghandelingen gevormd.”

Wereldwijd geldt als grote beperking in het onderzoek, vindt Van den Heuvel, dat de meeste resultaten gebaseerd zijn op volwassen patiënten die vaak al 20 tot 30 jaar dwangklachten hebben. ‘Als je de hersenen dan bestudeert, weet je niet wat oorzaak en wat gevolg is van de ziekte. De oplossing is een levensloop-benadering.’

Veni, Vidi, Vici

Ieder jaar krijgen talentvolle, creatieve wetenschappers een persoonsgebonden subsidie voor een onderzoek naar eigen keuze. Deze zogenoemde Vernieuwingsimpuls bestaat uit de ‘Veni’ voor onderzoekers die pas gepromoveerd zijn, de ‘Vidi’ voor ervaren onderzoekers die na promotie al een aantal jaren onderzoek hebben verricht, en de ‘Vici’ voor senioronderzoekers die al hebben laten zien dat zij een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen.

Generation R cohort

Zeven jaar geleden voegde Van den Heuvel een OCS-lijst toe aan een groot onderzoek, waarbij 10.000 moeders en hun kinderen sinds de zwangerschap zijn gevolgd: het Generation R cohort. Door middel van een MRI-scan werden meer dan 5.000 kinderen op 10-jarige leeftijd gemeten. Met de resultaten uit die metingen is het mogelijk te onderzoeken hoe vroege omgevingsinvloeden bijdragen aan de hersenontwikkeling en het ontstaan van OCS-symptomen. Uiteindelijk doel is te bepalen welke targets bruikbaar zijn om hersenontwikkeling gunstig te beïnvloeden. Zo hoopt men de ziekte te kunnen voorkomen of de weerbaarheid te vergroten. Dit onderzoek doet Van den Heuvel in het eerste deel van haar onderzoek.

Vervolgonderzoek

In het tweede deel bepaalt zij hoe hersenafwijkingen variëren over de verschillende fasen van de ontwikkeling en ziekte. Hersenen van kinderen, adolescenten en volwassenen met OCS (en een controlegroep van mensen die deze stoornis niet hebben) worden met functionele spectroscopie en hoog-resolutie structurele MRI in kaart gebracht. Dit onderzoek zal aanknopingspunten geven om behandelingen te ontwikkelen die preciezer aansluiten bij de fase van de ontwikkeling en de ziekte.

Magnetische hersenstimulatie voor preventie van OCS 

In het laatste deel verandert Van den Heuvel de ingesleten ziektesporen in patiënten met chronische dwang met behulp van neurostimulatie. Met transcraniële magnetische stimulatie (TMS) worden de hersencircuits gestimuleerd, waardoor de functie verbetert en patiënten weer vatbaar worden voor gedragstherapie.

Einddoel is uiteindelijk te komen tot een optimaal stimulatieprotocol voor een grote klinische trial in OCS-patiënten, die onvoldoende baat hebben bij gedragstherapie en medicatie alleen. Van den Heuvel: “Ik ben zo gedreven om dit onderzoek uit te voeren, omdat de resultaten zullen bijdragen aan preventie van OCS, het ontwikkelen van stadium-specifieke interventies en een afname van chroniciteit. Door de kracht van wetenschap zou dit een einde betekenen aan de dwangmatige herhaling!”

Bron: https://www.zonmw.nl/nl/

Dit bericht is 3685 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail