Meer leer- en geheugenproblemen bij jongeren met dwangstoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

1 februari 2018 – Jongeren met een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) hebben vaak leer- en geheugenproblemen, dit ontdekten onderzoekers van de Cambridge Universiteit. Zij onderzochten adolescenten met een dwangstoornis en signaleerden bij hen beperkte vaardigheden, zoals een verminderde doelgerichtheid en cognitieve flexibiliteit.

In het onderzoek werden 36 adolescenten met OCS vergeleken met hetzelfde aantal leeftijdsgenoten zonder gezondheidsklachten. Beide groepen moesten een aantal taken uitvoeren op de computer. De deelnemers werden daarbij getest op hun vermogen tot herkenning: bijvoorbeeld het onthouden van objecten die ze eerder hadden gezien, en op welke plaats precies. Ook werd er bij 30 jongeren uit elke groep gekeken naar het vermogen tot doelgerichtheid.

De onderzoekers ontdekten dat alle adolescenten met OCS meer moeite hadden met de tests dan de controlegroep. Met name werd er een vermindering van twee vaardigheden gezien: doelgerichtheid en cognitieve flexibiliteit.* Eerder hadden de onderzoekers deze beperkte vaardigheden al gezien bij volwassenen met een dwangstoornis. Met dit onderzoek werd voor het eerst aangetoond dat OCS al in een vroeg stadium kan leiden tot leerproblemen. Zowel doelgerichtheid als cognitieve flexibiliteit zijn namelijk belangrijke vaardigheden op school.

Leer- en geheugenproblemen

Volgens de onderzoekers kunnen leer- en geheugenproblemen, veroorzaakt door OCS, een negatief effect hebben op het zelfvertrouwen van de jongeren. Minder vertrouwen in het eigen geheugen kan andersom ook leiden tot een toename van dwangsymptomen, zoals het herhaaldelijk controleren van zaken. Ook de stress die jongeren ervaren door de ontstane leerproblemen, kan leiden tot een toename van OCS.

Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de verminderde leer- en geheugenvaardigheden precies ontstaan en hoe deze de symptomen van OCS en de prestaties op school kunnen beïnvloeden.

Doelgerichtheid houdt in dat dat er een balans is tussen automatische gewoonten en doelgerichte actie. In stressvolle situaties zou men kunnen terugvallen op gewoontes, terwijl in een nieuwe situatie juist doelgericht gehandeld dient te worden. Cognitieve flexibiliteit speelt een grote rol bij probleemoplossing, met name als de eerste poging tot het oplossen van een probleem niet is gelukt. Je moet dan schakelen naar een nieuwe oplossing en dus in staat zijn om te veranderen van tactiek.

Bron: nedkad.nl

Dit bericht is 4806 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail