Misstanden voorkomen door veranderingen in het PGB

Facebooktwitterlinkedinmail

4 juli 2023 – Het persoonsgebonden budget (pgb) is een waardevol instrument in de Wet langdurige zorg waarmee cliënten zelf zorg en ondersteuning kunnen inkopen. Het is essentieel dat dit systeem goed functioneert zodat cliënten passende zorg ontvangen. Maar het kan ook leiden tot schrijnende situaties als zorgaanbieders geen goede zorg leveren of onterecht veel declareren. De cliënt is daarvan de dupe. Het is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom tijd om het pgb-systeem tegen het licht te houden én te verbeteren.

Budgethouders beter beschermen
De NZa verwacht van zorgkantoren dat zij al tijdens de beoordeling van de pgb-aanvraag kritisch kijken naar een passende inzet van het pgb. Zo worden budgethouders beter beschermd. De NZa vraagt in hun position paper het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) zorgkantoren hierbij te helpen. Zij kunnen zorgkantoren meer informatiebevoegdheden geven zodat ze onjuistheden of fraude direct kunnen onderzoeken. Er zijn ook hogere toetredingsdrempels voor professionele pgb-zorgaanbieders nodig zodat frauderende aanbieders deze zorg niet zomaar kunnen aanbieden. Het is op dit moment te makkelijk om de markt te betreden. Zorgkantoren en budgethouders krijgen hierdoor meer zekerheid bij het sluiten van overeenkomsten met pgb-zorgaanbieders. De NZa gaat na de zomer met partijen in gesprek om de veranderingen in de sector samen op gang te brengen.

Stelseluitspraak in lijn met eerdere aanbevelingen
De NZa kijkt al langere tijd kritisch naar het pgb-systeem en de uitvoering door zorgkantoren. In eerdere onderzoeken en aanbevelingen constateerde we al dat er verschillen bestaan tussen het wettelijke pgb-systeem en de uitvoering daarvan. De zorgen die de NZa heeft werden onlangs bevestigd in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB benadrukt het belang van een zorgvuldige toetsing van pgb-aanvragen en van tijdige controles. Het is belangrijk dat zorgkantoren hun taken op dit gebied goed uitvoeren zodat budgethouders de zorg en ondersteuning inkopen die zij nodig hebben.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 855 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail