23 juni 2017 – Zorgvuldigheid moet vooropstaan bij een euthanasieverzoek van een psychiatrisch patiënt. Minister Schippers (Volksgezondheid) ziet geen reden om te twijfelen aan de huidige praktijk. Hoe om te gaan met psychiatrische patiënten die dood willen? Schippers en de Kamer zijn het erover eens dat bij euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten grote zorgvuldigheid geboden is….

16 juni 2017 – Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het declareren van yogalessen als psychiatrische behandeling. 1 Wat is uw reactie op het bericht ‘Hoe deze ggz-instelling uw yogalessen vergoed krijgt’? 1 Door Vitalis worden yoga, massage, meditatie en personal training aangeboden in ambulante vorm onder de zorgactiviteit dagbesteding….

2 mei 2016 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat artsen die kinderen antidepressiva voorschrijven vaak niet de geldende richtlijn volgen. 1. Bent u bekend met het artikel ‘Antidepressiva jeugd vaak niet volgens richtlijn’ en het persbericht ‘Voorschrijfgedrag artsen antidepressiva aan jongeren niet volgens richtlijn’?1 2…

21 april 2016 – Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Tanamal (PvdA) over ggz-behandelingen waar patiënten geen baat bij hebben. 1 Wat is uw reactie op het onderzoek van Stichting benchmark geestelijke gezondheidszorg (ggz), waaruit blijkt dat één op drie patiënten geen baat heeft bij hun ggz-behandeling voor een depressie of angststoornis?  Hoe…