Aanzienlijke onderbesteding in de GGZ in 2016

Facebooktwitterlinkedinmail

26 januari 2017 – Onderbesteding. Vorig jaar is in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) bijna 300 miljoen euro minder besteed dan was beraamd. Dat heeft minister Schippers gezegd tijdens een algemeen overleg over de GGz. GGZ Nederland bevestigt deze cijfers, zo meldt Zorgvisie.

Algemeen Overleg

Tijdens het algemeen overleg sprak Schippers over de stand van zaken van de ambulantisering van de GGz in elke regio. De minister legde uit dat regionale partijen in veel gevallen nog langs elkaar heen werken, waardoor de intensivering en uitbreiding van de ambulantisering achterblijft. Waarom dit zo langzaam gaat, is haar onduidelijk, zei de bewindsvrouw. “Geld is in elk geval niet het probleem, want we hebben een onderbesteding van 300 miljoen euro in de geestelijke gezondheidszorg.” Schippers: “Blijkbaar werken de systemen langs elkaar heen en kunnen mensen elkaar niet vinden. Dat moeten we slimmer oplossen.”

Berekeningen onderbesteding  
GGZ Nederland bevestigt de uitspraak van de minister over de onderbesteding. In een brief aan de Tweede Kamer, die de brancheorganisatie in aanloop naar het algemeen overleg heeft gestuurd, wordt hetzelfde getal genoemd. Het verschil tussen het VWS-kader en de uitgaven die zorgverzekeraars over 2016 verwachten, is 251,1 miljoen euro. Dit houdt in dat er sprake is van 6,7% onderbesteding ten opzichte van het VWS-kader, zo berekent GGZ Nederland. Bovendien blijkt uit de gegevens van Zorginstituut Nederland dat zorgverzekeraars inschatten dat er over het eerste halfjaar van 2016 nog eens 50 miljoen euro minder is besteed dan in eerste instantie werd verwacht, hetgeen het totaal op 300 miljoen euro brengt.

Gesprekken met de GGz
Volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp was dit bedrag al in de Tweede Kamer bekend. “Schippers is daar heel open over geweest. Bovendien wist GGZ Nederland ook van de onderbesteding. Maar er zijn wel zorgen in de Kamer over de ambulantisering, de uitbreiding daarvan blijft uit. En de vraag is, hoe komt dat nu? Er ligt genoeg geld bij de zorgverzekeraars. De betrokken partijen zullen er nog met elkaar over in gesprek gaan. Schippers wacht dat gesprek af, want ze wil vaak dat partijen het zelf oplossen. In dit geval laat ze het wel heel erg over aan de branche, vind ik.”

Onderbesteding voorkomen
GGZ Nederland vraagt zich af wat voor maatregelen de minister wil nemen om de ambulantisering toch op gang te krijgen, zo blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer. “Minister Schippers stelt terecht vast dat de feitelijke intensivering en uitbreiding van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning uitblijven en dat dit een uiterst zorgelijke ontwikkeling is,” schrijft de nieuwe directeur Veronique Esman. “Zeker gezien het feit dat de ggz sinds 2008 een vijfde van haar beddencapaciteit heeft afgebouwd. Geld dat voor de specialistische ggz beschikbaar was, is hier gedurende de afgelopen jaren niet aan uitgegeven. Dat de minister nu ingrijpt is een goede zaak, maar de vraag is wel wat zij nu precies gaat doen om dit vlot te trekken.”

Bron: Zorgvisie

Dit bericht is 6709 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail