Beschermd wonen bij gemeenten niet op orde

Facebooktwitterlinkedinmail

Beschermd_Wonen

1 maart 2016 – Landelijke koepelorganisaties voor geestelijke gezondheidszorg hebben forse kritiek op de zorg die gemeenten leveren aan mensen in psychische nood. Vooral de toename van de wachtlijsten voor beschermd wonen baart de organisaties zorgen.

Die wachtlijsten ontstaan doordat mensen die beschermd wonen, maar (met begeleiding) zelfstandig zouden kunnen wonen, niet kunnen doorstromen naar een geschikte en betaalbare woonruimte, blijkt uit een inventarisatie die GGZ Nederland, de RIBW Alliantie en de Federatie opvang samen maakten.

Verdwijnen

Volgens de organisaties is de toegang tot zorg in gemeenten niet op orde. Daarnaast is er bij de wijkteams te weinig kennis over de geestelijke gezondheidszorg. Laagdrempelige vormen van zorg dreigen te verdwijnen, zoals inloopvoorzieningen. En die voorzieningen voorkomen vaak juist dat mensen uit het zicht en uit de zorg raken, zeggen de landelijke koepels.

GGZ Nederland schrijft in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat de grens in zicht komt van wat bezuinigd kan worden. Als er geen actie wordt ondernomen, dreigen veel mensen dakloos te worden of geen zorg meer te krijgen. Daarmee komt de doelstelling van gemeenten om mensen te ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij, in gevaar.

Bezuinigingen

Het rijk heeft bij de overheveling van taken naar gemeenten niet bezuinigd op beschermd wonen. Toch doen gemeenten dat wel, zeggen de organisaties, soms wel met 23 procent. Begin 2015 ging er wel iets mis met de budgetten voor beschermd wonen die het rijk per regio had vastgesteld. Dat is later dat jaar gecorrigeerd.

De VNG zegt in een reactie dat gemeenten volop in gesprek zijn over oplossingen voor bijvoorbeeld voldoende beschikbare woningen. Eind vorig jaar adviseerde de commissie-Dannenberg gemeenten om sneller passende zorg in de thuissituatie te  organiseren voor mensen met psychische problemen. Met dat advies zijn gemeenten aan de slag, zegt de VNG.

Bron: nos.nl 

Dit bericht is 5936 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail