Staatssecretaris stelt toekomst veilig van hulplijn Sensoor

Facebooktwitterlinkedinmail

19 mei 2017 – In een brief aan de Tweede Kamer op woensdag 17 mei 2017 geeft staatssecretaris Martin van Rijn aan dat er geen enkele twijfel bestaat over het voortbestaan en de financiering van Sensoor, de Kindertelefoon en AKJ. Op dezelfde dag is het jaarverslag van Sensoor gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er in 2016 ruim 250.000 gesprekken zijn gevoerd met de anonieme hulplijn. De behoefte aan een luisterend oor is groot. Sensoor is daarom verheugd over deze bekrachtiging van het voortbestaan en de erkenning voor het 24/7 luisterwerk van de ruim 1000 vrijwilligers.

Een luisterend oor
In de meeste gevallen (68%) waren mensen die contact opnamen met Sensoor al geholpen door het voeren van een gesprek van mens-tot mens. Vrijwilligers luisteren zonder te oordelen, tonen empathie en helpen iemand zijn gedachten te ordenen. Hierdoor voelen mensen zich erkend en gesteund. Contact met Sensoor werkt bij veel mensen verlichtend en helpt ze om hun problemen het hoofd te bieden.

In 15% van de gesprekken bleek iemand meer nodig te hebben maar geen ondersteuning vanuit het eigen netwerk of de professionele hulp te krijgen. Dagelijks bellen, chatten of mailen mensen die zorg mijden, geen vertrouwen meer hebben in de hulpverlening of om andere redenen geen ondersteuning vragen in de eigen omgeving. Het luisterend oor van vrijwilligers ondersteunt hen en kan helpen om het vertrouwen in de hulpverlening weer terug te winnen.

Deze ervaring heeft de 45-jarige Alida (gefingeerde naam). Het ging mis toen ze psychische hulp kreeg op basis van een verkeerde diagnose. Ze kreeg paniekaanvallen, psychoses en ondernam een zelfmoordpoging. Alida: ‘’Ik voelde me wanhopig. Ik begreep niet waarom de behandeling niet aansloeg en begon de hulpverlening te wantrouwen. Ik sliep bijna niet.’’ In die periode belde ze met de vrijwilligers van Sensoor. ‘’In een manische periode is het zo druk in je hoofd, dat je dat moet ventileren. Bij iemand die daarvoor de tijd neemt. Geen één keer heeft een vrijwilliger gezegd: je praat te veel. Ze begrepen dat ik het nodig had.’’ Inmiddels gaat het weer beter met haar, ze is onder behandeling van een ouderenpsycholoog en krijgt de juiste medicijnen. Een enkele keer belt ze nog naar Sensoor voor extra ondersteuning.

Financiering
Tot 2015 werd Sensoor gefinancierd door de provincies. Sinds januari 2015 is het de wettelijke taak van iedere gemeente om anonieme hulp op afstand aan te bieden. Sensoor voert deze opdracht namens bijna alle gemeenten uit via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG stopt echter vanaf 2018 met de ‘centrale’ uitvoering en financiering van een aantal taken in het sociaal domein waaronder de diensten van Sensoor, de Kindertelefoon en AKJ. Daardoor dreigde er een decentralisatie voor de drie landelijke organisaties die met 388 gemeenten afzonderlijk een contract moesten afsluiten. Nu heeft de Staatssecretaris aan het Parlement laten weten niet alleen de toekomst van Sensoor te garanderen maar ook de centrale financiering.

Sensoor
Sensoor biedt dag en nacht een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen van de week via de chat. Ruim 1000 vrijwilligers worden hiervoor getraind en begeleidt vanuit 25 locaties verspreid door Nederland. Een goed gesprek voeren, zeker rond gevoelige onderwerpen, is niet eenvoudig. Nieuwe vrijwilligers krijgen een gedegen training gevolgd door een mentorperiode voor zij zelfstandig aan de slag gaan. Ook daarna blijven zij voortdurend training en begeleiding krijgen. Sensoor is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de 24/7 bereikbaarheid te blijven garanderen. Sensoor is opgericht in 1958 onder de naam SOS Telefonische Hulpdienst.

Download ‘Kamerbrief over voortbestaan Kindertelefoon, Sensoor, AKJ’ PDF document | 2 pagina’s | 67 kB Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2017

Bron: persbericht

Dit bericht is 2501 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail