Zes pilots voor betere samenwerking jeugdhulp en volwassenen-ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

27 mei 2024 – Om kinderen, jongeren én ouders effectief te helpen, is een goede samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenen-ggz belangrijk. Een goede verbinding tussen zorgorganisaties is nog niet altijd vanzelfsprekend. Om hier verandering in te brengen, gaan 6 pilots experimenteren met het versterken van deze samenwerking.

Het gezin centraal
Soms hebben ouders van kinderen die jeugdhulp krijgen zelf psychische problemen. Om deze kinderen goed te helpen, is het ook nodig te werken aan de psychische problematiek van de ouder(s). Ook voor ouders die in behandeling zijn in de volwassenen-ggz is het goed om na te gaan wat zij nodig hebben om hun ouderrol goed te vervullen. Het is echter nog lang niet vanzelfsprekend dat organisaties in de volwassenen-ggz en jeugdhulp hierin met elkaar samenwerken.

Experimenteren in pilots
Onlangs zijn 6 pilots gestart om te experimenteren met het versterken van deze samenwerking.
De pilots variëren van geboortezorg tot zorg in de jeugdbescherming en gezinnen waarbij sprake is van huiselijk geweld, tot casuïstiek rondom kinderen van ouders met psychische problematiek (KOPP).

  1. Samen Sterk aan de Start: synergie door integratie interventies van de volwassen GGZ en Jeugdhulp bij perinatale psychiatrie, een prospectieve studie
  2. Toegepast onderzoek naar werkzame elementen bij de inzet van volwassen GGZ-expertise, voor de verbetering van de resultaten van de inzet vanuit de jeugdzorg van Jeugdbescherming west en het Crisis Interventie Team in regio Haaglanden 
  3. Gezin in Beeld
  4. SaFe Home (Leiden): Samenwerkingsverband Familiebehandeling bij geweld in de Huiselijke Omgeving 
  5. Samen voor Complexe Gezinnen: doorontwikkeling van een succesvol casuïstiek overleg naar een geïntegreerd behandelaanbod voor ouders en kind 
  6. Connect2Grow-Up: screening, monitoring en zorgnetwerk bij gezinnen met ouderlijke psychopathologie 

Overkoepelend onderzoek
Om de samenhang tussen de pilots te versterken, lessen op te halen over wat er werkt in het samenwerken en dit breder te delen, is het overkoepelend actieonderzoek Levens(lopen) samen verbeteren gestart. De recent toegekende aanvulling op dit onderzoek zorgt voor een sterkere verbinding met de proeftuinen van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, en versterkt het onderzoek met actieonderzoek naar het gebruik van de verklarende analyse.

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 568 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail