NJI: ‘Vraag naar naar suïcidale gedachten in jaarlijks GGD-jeugdonderzoek’

Facebooktwitterlinkedinmail

17 oktober 2019 – Vraag in het jaarlijkse jeugdgezondheidsonderzoek van de GGD naar suïcidale gedachten. Daarvoor pleit Erik Jan de Wilde, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, in aanloop naar het algemeen overleg over suïcidepreventie op 17 oktober in de Tweede Kamer.

Zelfdoding is in Nederland al jaren een belangrijke doodsoorzaak onder jongeren. Het aantal suïcides onder jongeren is met 51 in 2018 weer terug op het niveau van 2016, na een piek in 2017. De prestatiedruk waarmee jongeren te maken hebben, speelt mogelijk een rol bij suïcide, denkt De Wilde. ‘Dat beperkt zich niet tot het onderwijs. Het lijkt wel alsof je als jongere alleen meetelt als je gelukkig en succesvol bent. Ervoor uitkomen dat het helemaal niet zo goed met je gaat, wordt dan een stuk moeilijker.’

Het kabinet heeft inmiddels maatregelen in gang gezet om het aantal zelfdodingen onder jongeren terug te dringen. Zo wordt geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding en verdere professionalisering bij 113 Zelfmoordpreventie, is er de Landelijke agenda suïcidepreventie, en is er een plan voor suïcidepreventie in JeugdzorgPlus. De Wilde onderschrijft het belang van die maatregelen. Daarnaast pleit hij voor stelselmatige aandacht voor suïcide in het standaard jeugdgezondheidsonderzoek. ‘Vaak heeft de omgeving niet door dat het niet goed gaat met een jongere. Daarom is het belangrijk suïcidaliteit te herkennen en bespreekbaar te maken.’

‘Nu zijn vragen over suïcide facultatief’, vervolgt De Wilde. ‘Steeds meer GGD’en laten ze achterwege. Uit angst voor het antwoord, omdat ze het een te zware vraag vinden en een inbreuk op de privacy, of omdat ze vrezen dat het jongeren op een idee brengt. Maar als je echt somber bent, dan heb je al eens over zelfmoord nagedacht en helpt zo’n vraag juist om er met iemand over te praten. Dat blijkt ook uit evaluatieonderzoek van de GGD Rotterdam een aantal jaren geleden.

Door ernaar te vragen werden zo’n tweehonderd jongeren met suïcidale gedachten gesignaleerd. Bij een flink gedeelte was een gesprek met de jeugdverpleegkundige vervolgens voldoende, anderen vonden zo de weg naar individuele hulpverlening of een groepsaanbod. Dat pleit ervoor om standaard aandacht te besteden aan welbevinden, psychische gezondheid en suïcidaliteit in jeugdgezondheidsonderzoeken.’

Bron: nji.nl 

NB  Wilt je praten over suïcide, neem dan contact op met de speciale hulp- en preventielijn. Bel telefoonnummer 0900-0113 of ga naar de website www.113.nl.

Dit bericht is 2537 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail