Angststoornis gaat gepaard met groot verlies in kwaliteit van leven

Facebooktwitterlinkedinmail

 Angst, angststoornis

15 februari 2016 – De gevolgen van ziekten voor de kwaliteit van leven kunnen worden gemeten met behulp van zogenaamde ‘ziektejaarequivalenten’. Deze gezondheidsmaat komt overeen met het aantal jaren dat met een ziekte wordt geleefd, vermenigvuldigd met een wegingsfactor die de ernst van de ziekte uitdrukt.

Vooral psychische aandoeningen en dan met name angststoornissen en stemmingsstoornissen gaan gepaard met veel verlies in kwaliteit van leven, uitgedrukt in ziektejaarequivalenten.

Grootste verlies aan kwaliteit van leven door angst- en stemmingsstoornissen

Angst- en stemmingsstoornissen gingen bij 15- tot 65-jarigen gepaard met het grootste verlies in kwaliteit van leven in 2011. Voor veel ziekten geldt dat het grootste verlies in kwaliteit van leven op hogere leeftijd wordt geleden. Voor angst- en stemmingsstoornissen wordt het grootste verlies geleden in de leeftijdsgroep van 15- tot 65-jarigen.

Top tien van aandoeningen bij 15- tot 65-jarigen op basis van ziektejaarequivalenten in 2011
Rangnummer Ziekte / Aandoening

Ziektejaarequivalenten

1 Angststoornissen

165.500

2 Stemmingsstoornissen

144.700

Ruim een miljoen mensen met angststoornis

In 2011 hadden naar schatting 1.061.200 personen van 18 tot 65 jaar een angststoornis. Er zijn in dat jaar ongeveer 196.900 personen met een angststoornis bij gekomen. Vrijwel alle angststoornissen komen meer voor onder vrouwen dan onder mannen, onafhankelijk van de leeftijd.

In 2011 kostte de zorg voor angststoornissen 626 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,7% van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland. De meeste kosten werden gemaakt in de sectoren geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en ouderenzorg.

Bijna 800.000 mensen met stemmingsstoornis

In 2011 leden in Nederland naar schatting 800.000 mensen aan een stemmingsstoornis. Op 1 januari 2011 stonden 293.800 daarvan bij de huisarts geregistreerd. Het aantal mensen met een stemmingsstoornis lijkt de laatste tien jaar stabiel.

In 2011 kostte de zorg voor depressie 1,6 miljard euro. Hiermee is depressie een van de duurdere ziekten. 8,1% van de totale kosten voor psychische aandoeningen en 1,8% van de totale kosten voor de gezondheidszorg gaan naar deze aandoening. Twee derde van de kosten voor depressie gaat naar de zorg voor vrouwen.

Ranglijst ziekten op basis van verlies aan gezonde levensjaren (ziektejaarequivalenten)

Rangnummer Ziekte / Aandoening Aantal
1 Angststoornissen 180.200
2 Coronaire hartziekten 174.100
3 Diabetes mellitus 165.200
4 Stemmingsstoornissen 164.000
5 Nek- en rugklachten 153.900
6 Perifere artrose 122.400
7 COPD 113.600
8 Beroerte 113.100
9 Privé-ongevallen 102.600
10 Gehoorstoornissen 88.300
11 Verstandelijke handicap 55.600
12 Dementie 54.700
13 Burn-out / chronische overspanning 48.600
14 Suïcide(poging) 47.300
15 Reumatoïde artritis 41.500
16 Gezichtsstoornissen 41.300
17 Astma 38.200
18 Verkeersongevallen 31.000
19 Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren) 30.100
20 Persoonlijkheidsstoornissen 27.400

Niet in de top 20 maar wel terug te vinden in de hele lijst zijn ; schizofrenie (23 – 24.600), autistische spectrum stoornissen (28 – 20.600), aandachtsstoornissen ADHD (40 – 5.400) en gedragsstoornissen (45 – 3.900)

Verschil mannen en vrouwen

Bij vrouwen vormen angststoornissen, stemmingsstoornissen en nek- en rugklachten de top drie van aandoeningen die in 2011 tot veel verlies in kwaliteit van leven leidden.

Bij mannen gingen in 2011 vooral coronaire hartziekten gepaard met veel verlies aan kwaliteit van leven, gevolgd door diabetes mellitus en angststoornissen.

Achterliggende cijfers en bronnen

Ziektelast in 2011 (ODS; 39 KB)

Bron: volksgezondheidenzorg.info

Dit bericht is 7209 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail