2 juli 2018 – De stemmingsstoornis depressie is een afstemmingsstoornis, en wel op een heel elementair niveau. Dat stelt Bert van den Bergh, psycholoog en filosoof, docent aan de Haagse Hogeschool en promovendus aan de Erasmus Universiteit, in zijn proefschrift De gestolen stoornis. Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’. De World Health Organization classificeert de stemmingsstoornis depressie als de…

6 juli 2017 – “Kinderen met een of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben een verhoogd risico om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen. Daarnaast is bekend dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen het optreden van een stemmingsstoornis. In het kader van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO-studie naar stemming en veerkracht,…

  15 februari 2016 – De gevolgen van ziekten voor de kwaliteit van leven kunnen worden gemeten met behulp van zogenaamde ‘ziektejaarequivalenten’. Deze gezondheidsmaat komt overeen met het aantal jaren dat met een ziekte wordt geleefd, vermenigvuldigd met een wegingsfactor die de ernst van de ziekte uitdrukt. Vooral psychische aandoeningen en dan met name angststoornissen…