De beste communicatie over zorg tussen jou en je cliënt

Facebooktwitterlinkedinmail

19 juli 2022 – Sinds 1 januari 2020 kun je je beroepen op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Je valt onder deze doelgroep als je verplichte zorg nodig hebt vanwege een psychische aandoening of naasten hebt die hieronder vallen. Na de implementatie van deze wet bleek dat er verbeterpunten zijn waar aan gewerkt kan worden als het om communicatie gaat. Er zijn echter bewezen manieren om dit in de zorg naar een hoger niveau te kunnen brengen. Zo zijn er gesprekstechnieken en communicatie methoden waar meer beroep op gedaan kan worden. 

Verbale en non-verbale communicatie
Een combinatie van verbale- en non-verbale communicatie is essentieel in de dienstverlening. Een open lichaamshouding zorgt ervoor dat de cliënt zich comfortabel kan voelen. Er wordt op deze manier een veilige sfeer gecreëerd voor de cliënt om zich open te stellen. Betreft verbale communicatie speelt wat je zegt en hoe je het zegt een doorslaggevende rol in de relatie die met cliënten worden opgebouwd. De reden hiervoor is dat de toon en woorden direct ontvangen worden. Goede communicatie is ook uiterst belangrijk in de zzp zorg. Gezien ZZP’ers met verschillende cliënten te maken hebben, kunnen zij ook gebruik maken van motiverende gespreksvoering. Zo blijkt dat het stellen van de ‘wondervraag’ uit deze methode positieve effecten heeft. Met deze vraag wordt de cliënt gevraagd wat voor hem of haar de ideale situatie is. Dit zorgt ervoor dat de cliënt het gevoel heeft dat hij of zij gehoord wordt.

Communiceer doelgericht
Cliënten vinden het fijn wanneer zij weten wat zij kunnen verwachten van de hulpverlener. Het is dan ook belangrijk om doelgericht te communiceren met de cliënt. Hiervoor kun je ook gebruik maken van bekende communicatie methodieken zoals luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD). Wanneer deze methode eigen wordt gemaakt, is dit zeer effectief in het achterhalen van meer informatie uit de cliënt. Daarnaast draagt dit ook bij aan het kunnen voeren van een open gesprek met de cliënt. Op het moment dat ZZP’ers moeite hebben met doelgerichte communicatie, dan kan een bemiddelingsbureau zzp zorg ingeschakeld worden om deze ZZP’ers op een wederkerige manier te helpen bij het aanscherpen van alle gesprekstechnieken en hoe deze gebruikt kunnen worden.

Communiceer met familieleden en naasten
Wanneer je te maken hebt met cliënten die onder de Wvggz vallen zijn er ook familieleden en naasten betrokken. Ook zij hebben meer behoefte aan een verbeterde communicatie vanuit de hulpverlening en zouden meer betrokken willen zijn bij de ondersteuning. Gezien dwangmatige zorg een grote impact kan hebben op het leven van de cliënt en de omgeving, is het belangrijk om hier met zorgvuldigheid op in te spelen. Hiervoor zal een lijn getrokken moeten worden tussen alle betrokken instanties om dit te kunnen bewerkstelligen. Een andere nodige aanpak, is de vinger aan de pols blijven houden en continu streven naar het nog meer aanscherpen van effectieve communicatie.

Bron: persbericht

Dit bericht is 4696 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail