In dialoog over geweld in de jeugdzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

19 juli 2022 – “We willen komen tot een jeugdzorg die beter beschermt”: dat is wat de jeugdzorgaanbieders, verenigd in Jeugdzorg Nederland, zeiden na het uitkomen van het rapport van Commissie De Winter ‘Onvoldoende beschermd’. Om dat te bereiken vinden zij het belangrijk dat het onderwerp ‘geweld’ bespreekbaar wordt en blijft. Een middel dat ze daarvoor inzetten is de dialoog tussen (oud)cliënten, professionals en bestuurder(s) over geweld in de jeugdzorg. Bij deze ook aan cliënten(raden) in de jeugdzorg de uitnodiging om daarvoor het initiatief te nemen.

Dialoog over wat geweld betekent
De afgelopen jaren zijn er al diverse dialogen georganiseerd. Bij elke dialoogsessie gaan deelnemers met elkaar in gesprek over wat geweld voor hen betekent en wat er nodig is om te komen tot een jeugdzorg die beter beschermt. Een professioneel gespreksleider zorgt ervoor dat er echt naar elkaar wordt geluisterd.

Ervaringen met de dialoog
Deelnemers geven steeds terug hoe fijn het is om los van behandelrelaties met elkaar in gesprek te gaan. Cliënten/ervaringsdeskundigen geven aan zich beter gehoord te voelen. Voor bestuurders is het waardevol om de perspectieven van de jongeren en de professionals te horen. Het zorgt vaak ook voor meer begrip tussen professionals en jongeren. De dialoog brengt werelden samen die anders gescheiden blijven en nodigt uit om binnen je eigen rol vorm te geven aan de inzichten die je tijdens de dialoog hebt opgedaan.

Zelf een dialoog organiseren
Het zou fantastisch zijn als deze dialogen in alle jeugdzorgorganisaties structureel gevoerd worden. Ook cliënten(raden) kunnen daartoe het initiatief nemen. Heel graag brengen we de dialogen daarom nadrukkelijk onder de aandacht van cliëntenraden.

Jeugdzorg Nederland kan de (eerste) dialoog faciliteren met een onafhankelijk dialoogbegeleider (die door Jeugdzorg Nederland wordt betaald). Om organisaties te helpen een goede dialoog te voeren, maakte Jeugdzorg Nederland bovendien de handreiking ‘In dialoog’ en een filmpje. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon bij Jeugdzorg Nederland: Ylva van den Hengel, ylva.vandenhengel@jeugdzorgnederland.nl.

Bekijk hier een filmpje over de dialoog dat samen met Cardea gemaakt is:

Tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg
Op 1 januari 2021 is de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg van start gegaan. Deze regeling is bedoeld voor (destijds) minderjarigen die in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbleven en hier tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 slachtoffer werden van ernstig geweld of dwangarbeid. Ben je slachtoffer van geweld in de jeugdzorg? Tot en met 31 december 2022 kun je aanspraak maken op deze regeling. LOC ontving het signaal dat deze regeling niet zo bekend is onder kinderen/jongeren die nu of kort geleden binnen een pleeggezin of instelling verbleven. Cliëntenraden kunnen de organisatie vragen om deze regeling actief onder de aandacht te brengen.  Meer informatie.

Meer informatie

Bron: clientenraad.nl

Dit bericht is 2416 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail