9 november 2017 – Tot jongeren 18 worden betaalt de gemeente voor de psyschische zorg, daarna zijn jongeren wettelijk verplicht een zorgverzekering te nemen. In tegenstelling tot de gemeenten rekenen zorgverzekeraars daarvoor een eigen risico. Voor sommige jongeren vormt het eigen risico een drempel om de lopende behandeling tegen depressie, psychosen of drugsverslaving te continueren….

13 juli 2016 – Jongeren met GGZ-problematiek die 18 jaar worden, vallen vanaf dat moment niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wmo, Zvw of Wlz. Een soepele overgang is voor deze jeugdigen van groot belang. Het is daarom belangrijk dat de uitvoerders van deze wetten, gemeenten en zorgverzekeraars, goed met elkaar samenwerken. Tijdens…