Zwangerschap tijdens klimaatramp vergroot kans op gedragsstoornis bij kind

Facebooktwitterlinkedinmail

23 januari 2023  – Onderzoek toont aan dat kinderen die  in de baarmoeder zaten tijdens de superstorm Sandy die New York  trof, meer kans hebben op een gedragsstoornis.

In de VS nemen orkanen in frequentie en intensiteit toe als gevolg van de klimaatverandering. Dit  veroorzaakt een aantal duidelijk zichtbare problemen: huizen van mensen worden beschadigd of vernield, buurten lopen onder water, bedrijven gaan failliet en werknemers verliezen hun baan.

Een onderzoek die eind vorig jaar is uitgebracht, toont aan dat er mogelijk andere, meer onzichtbare, langetermijneffecten zijn. Kinderen die in de baarmoeder werden blootgesteld aan superstorm Sandy, lopen een “aanzienlijk” hoger risico op het ontwikkelen van depressie, angst en aandachtstekort en -verstorende gedragsstoornis, zoals ADHD.

Het onderzoek, gepubliceerd in september 2022 in het Journal of Child Psychology and Psychiatry, ondervroeg 163 kinderen in de voorschoolse leeftijd en ontdekte dat degenen die in de baarmoeder aan superstorm Sandy waren blootgesteld meer dan twee keer zoveel kans hadden om de diagnose angststoornis te krijgen en bijna vier keer zoveel kans om te worden gediagnosticeerd voor aandachtstekort en storende gedragsstoornis. De studie vond ook een sekseverschil in diagnose bij meisjes en jongens. Meisjes liepen meer risico op angst en depressie, en jongens liepen meer risico op ADHD. Ongeveer 86% van de deelnemers aan het onderzoek was afkomstig uit minderheden met een laag inkomen.

Dr. Yoko Nomura, de hoofdauteur van het onderzoek en een professor in de psychologie aan het Queens College van de City University of New York, zei dat ze de omvang of consistentie van deze bevindingen niet had verwacht.

Een manier waarop stress wordt doorgegeven aan het kind in de baarmoeder is via de placenta, een orgaan dat voedingsstoffen en zuurstof levert aan een groeiende foetus, zei Jia Liu, een neurowetenschapper en onderzoeksprofessor. Ze werkte met Nomura aan een afzonderlijk onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens van enkele van Nomura’s proefpersonen, over hoe omgevingsstressoren de hersenfunctie beïnvloeden. Het doel was om cellulaire en moleculaire veranderingen te identificeren die verband houden met het temperament van een baby op jonge leeftijd.

Nomura en een team van onderzoekers verzamelden de placentaweefsels van alle 33 deelnemers die na de storm bevallen waren en volgden hun kinderen van zes tot twaalf maanden oud. De nieuwe ouders werd gevraagd vragenlijsten in te vullen om het temperament van hun baby te beoordelen.

Liu zei dat onderzoekers veranderingen identificeerden in twee specifieke groepen genen die tot expressie komen in de placenta. Ten eerste namen de genen die ontstekingen reguleren in aantal toe, wat volgens onderzoekers een reactie was op stress in de baarmoeder. Ten tweede namen genen die bepalen hoe gemakkelijk moleculen (bijv. toxines, metabolieten) van de moeder naar de foetus via de placenta gaan, in aantal af. Beide groepen hebben een prominente invloed op de neurologische ontwikkeling van de foetus. En dat beïnvloedde het gedrag van baby’s.

Liu ontdekte dat baby’s van wie de moeder door de storm erg gestrest was, gemiddeld genomen minder actief waren en meer moeite hadden zich aan te passen aan nieuwe mensen en omgevingen.

De resultaten van die studie werden dit jaar gepubliceerd door de Frontiers in Genetics.

Beide studies zijn in overeenstemming met bestaand onderzoek naar de impact van stress op de gezondheid van zwangere mensen en hun kinderen, zei Garett Sansom, een milieu-epidemioloog aan de Texas A&M University. Maar hij waarschuwde ervoor om niet te veel conclusies te trekken uit zulke relatief kleine studies.

“Ik denk dat het een heel goede eerste stap is om andere onderzoekers te vragen hier meer naar te kijken,” zei hij, eraan toevoegend dat hij meer had willen weten over de ervaringen van de families vóór Sandy die mogelijk hebben bijgedragen aan de resultaten. inclusief toegang tot zorg of andere milieurechtvaardigheidskwesties in lokale gemeenschappen die de volksgezondheid verslechteren.

Naarmate natuurrampen vaker voorkomen, zei Sansom dat hij verwacht dat er voldoende gelegenheid zal zijn om dit onderzoeksgebied te verbreden. “Ik denk dat dit iets is dat de komende jaren en decennia steeds meer zorgen zal baren”, zei hij.

Bron: theguardian.com

Dit bericht is 1071 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail