EPA, ernstige psychiatrische aandoening, Pointer , doordecentralisatie beschermd wonen, welkome wijk, herstel in de wijk, Beschermd Wonen, Een Thuis voor Iedereen , wijkteams, vitale wijk, psycho-educatie, overlast, burenruzies, handhaving, avondklok, doorontwikkeling, sociaal domein, wijkteams

13 november 2019 – Jaarlijks zijn naar schatting rond de 2300 kwetsbare mensen in zorg bij aanbieders van beschermd en begeleid wonen waarbij fraude en/of zorgverwaarlozing wordt vermoed. Dat blijkt uit een onderzoek van het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) naar signalen van fraude en zorgverwaarlozing. Deze aanbieders maken misbruik van mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking,…

21 juni 2018 – In 2017 is voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld door zorgverzekeraars. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016. Vorig jaar hebben zorgverzekeraars in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond, in 311 gevallen werd er daadwerkelijk fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was 86.891 euro in 2017….