Zorgaanbieders en zorgverzekeraars presenteren visie horizontaal toezicht

Facebooktwitterlinkedinmail

10 juli 2018 – GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een gezamenlijke visie en plan van aanpak voor het landelijke project Horizontaal Toezicht in de geestelijke gezondheidszorg. Centraal thema hierbij is ‘bouwen aan vertrouwen’. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven door afspraken te maken over gepast gebruik en het correct registreren en declareren van de zorg. In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om de rechtmatigheid van declaraties aan de voorkant te borgen. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is betrokken bij het landelijke project van GGZ Nederland en ZN.

In de visie beschrijven GGZ Nederland en ZN de gezamenlijke kaders, uitgangspunten en ambities voor Horizontaal Toezicht in de ggz. In het plan van aanpak wordt beschreven hoe de gezamenlijke partijen de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht aanpakken en op welke manier een landelijk raamwerk voor de implementatie binnen de ggz zal worden ontwikkeld. In aanloop naar 2019 werken partijen samen aan een implementatieplan, een afwegingskader, een instapmodel en een control framework.

VOORDELEN

De Dimence Groep heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met Horizontaal Toezicht. Ernst Klunder (Voorzitter Raad van Bestuur Dimence Groep) is blij dat er nu ook op landelijk niveau een gezamenlijk traject wordt doorlopen: “Wij hebben in de praktijk ervaren welke voordelen Horizontaal Toezicht oplevert. Het is belangrijk dat nu ook andere zorgaanbieders hiermee aan de slag gaan. Horizontaal Toezicht gaat over het aantoonbaar op orde hebben van je organisatie; de interne beheersing is aantoonbaar en inzichtelijk voor de representerende zorgverzekeraar én registraties en declaraties gaan in één keer goed. Ook de relatie met de zorgverzekeraars verbetert en er ontstaat ruimte om ook over gepast gebruik van zorg afspraken te maken.”

VERTROUWEN IS HET FUNDAMENT

Kees Hamster (Lid Raad van Bestuur en CFO Coöperatie VGZ) over de gezamenlijke visie: “Vertrouwen is het fundament van de samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Binnen Horizontaal Toezicht werken de zorgverzekeraars in representatie. De zorgverzekeraar is daarin meedenkend en een positief kritisch klankbord voor de zorgaanbieder. Hiermee dragen we samen zorg voor een juiste besteding van de zorguitgaven. Het is mooi dat nu ook voor de ggz een landelijk traject doorlopen wordt en we landelijk samenwerken aan een groeiend onderling vertrouwen.”

NZA ALS KETENPARTNER

De NZa is ook bij het landelijke project van GGZ Nederland en ZN betrokken en is positief over de ontwikkelingen. Bas Jurling (Unitmanager Toezicht Zorgverzekeraars): “Wij zien een duidelijke meerwaarde van Horizontaal Toezicht en onderschrijven de doelstellingen die GGZ Nederland en ZN hebben geformuleerd. Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders aan de slag zijn met hun compliance, hun risico’s in kaart hebben en beheersen. Ook is het goed dat de zorgverzekeraars hun controletaak nog effectiever en efficiënter invullen, ook op het terrein van gepast gebruik, met het representatiemodel als uitgangspunt. Wij zien onszelf als ketenpartner en zoeken actief de samenwerking.”

AMBITIEUS PLAN

In het gezamenlijke plan van aanpak is beschreven hoe de ontwikkeling van het landelijk raamwerk voor de ggz eruit zal zien. Het doel is om eind dit jaar de resultaten te presenteren, zodat de implementatie voor de ggz per 2019 kan starten. Olivier Gerrits (Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis): “Het is een ambitieus plan, maar met inzet van vele betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars heb ik er vertrouwen in dat we dit gaan halen. Deze samenwerking leidt tot veel voordelen, niet in de laatste plaats voor de cliënt/verzekerde. Zo leidt Horizontaal Toezicht tot eerder inzicht in de zorguitgaven en een snellere verrekening van het eigen risico. De jaarrekeningen bevatten geen grote onzekerheden meer voor mogelijke vorderingen door achterafcontroles. Er is dus ook sprake van een maatschappelijk en politiek belang dat dit slaagt.”

ADMINISTRATIEVE LASTEN

In de gezamenlijke visie zijn ook de gezamenlijke ambities vastgelegd. Eén van die ambities gaat over de administratieve lasten. Oscar Dekker (Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant): “Door Horizontaal Toezicht worden controles achteraf vervangen door goede afspraken en beheersing aan de voorkant van het proces. De invoering van Horizontaal Toezicht vraagt om een bepaalde investering en inspanning. Maar het is ook een volgende stap in de professionalisering van de bedrijfsvoering. Op termijn moet dit leiden tot minder administratieve lasten voor de behandelaren. Ik verwacht dat we door dit traject ook nog beter zullen samenwerken in het voorkomen en afschaffen van overbodige wet- en regelgeving.”

WEBSITE

Vanaf 9 juli 2018 staat de speciale themawebsite www.horizontaaltoezichtggz.nl online. Hier kunnen belangstellenden de ontwikkelingen volgen en de gezamenlijke visie en het gezamenlijke plan van aanpak downloaden.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2876 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail