10 juli 2018 – GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een gezamenlijke visie en plan van aanpak voor het landelijke project Horizontaal Toezicht in de geestelijke gezondheidszorg. Centraal thema hierbij is ‘bouwen aan vertrouwen’. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven door afspraken te maken over gepast gebruik en het correct registreren…

16 februari 2017 – Zilveren Kruis, VGZ en GGZ-zorgaanbieder Dimence Groep zijn positief over de ervaringen die ze gedurende een jaar hebben opgedaan in een pilot met horizontaal toezicht. De drie partijen zijn blij dat ze de samenwerking zijn aangegaan. Het verbetert de relatie en het vertrouwen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, zo ervaren ze. Horizontaal…