Het zorgprestatiemodel voor de ggz en de forensische zorg is vastgesteld

Facebooktwitterlinkedinmail

13 april 2021 – De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld.De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Er zijn verschillende factsheets en spelregels gepubliceerd die de regelgeving vertalen naar de praktijk. En de tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar. Met deze nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022.

Gezamenlijke inspanningen
In 2019 begonnen zorgaanbieders, behandelaren, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en de overheid met elkaar aan de uitwerking van de bekostiging. Het zorgprestatiemodel is door veldpartijen en overheid sámen uitgedacht. De leden van de Nederlandse ggz hebben in vele werkgroepen meegedacht en meegeschreven aan de verschillende stukken.

Een belangrijke mijlpaal is nu gepasseerd. De regels staan vast en de prestaties en concepttarieven zijn bekend. Dat is relatief vroeg, maar niet zonder reden. De resterende negen maanden van 2021 zijn voor iedereen hard nodig in aanloop naar de invoering. De EPD’s moeten worden aangepast, de organisatie moet worden voorbereid en medewerkers moeten worden opgeleid.

Wat volgt er nog?
De partijen van het zorgprestatiemodel gaan nu verder met het opstellen van ‘veldafspraken’ over het zorgprestatiemodel. Dit zijn bestuurlijke afspraken om het zorgprestatiemodel in de praktijk zo goed mogelijk te laten functioneren. Ze gaan onder meer over beroepen in ggz en fz, verwijsregels, zorgvraagtypering, verantwoording & controle en gepast gebruik. De veldafspraken moeten in juli 2021 klaar zijn.

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt straks voor elke patiënt het zorgvraagtype bepaald. De technische informatie over de zorgvraagtypering is beschikbaar. In mei komt de praktijkhandleiding uit.

In de komende paar weken wordt gecontroleerd of de nu uitgeleverde functionele specificaties voor het aanpassen van de EPD’s volledig aansluiten op de vastgestelde regelgeving. Rond 1 mei zullen dan de functionele specificaties in definitieve vorm worden uitgeleverd.

Maak kennis met het zorgprestatiemodel
In april en mei organiseert het landelijke programma zorgprestatiemodel webinars over onder meer prestaties, settings, tarieven, zorgvraagtypering en beroepen. Later in het jaar komen er ook gratis e-learnings voor verschillende functies, zoals zorgprofessionals, administratieve medewerkers, controllers en managers.

Voorbereiding
Het zorgprestatiemodel is een grote verandering die de hele organisatie raakt. Daarom wordt met een monitor gevolgd hoe de voorbereidingen gaan. Raden van bestuur van onze leden worden op 15 april benaderd om aan de monitor deel te nemen. Met deze monitor ontstaat er een beeld van wat goed loopt in de implementatie en wat extra aandacht nodig heeft. Zo zorgen we er samen voor dat het zorgprestatiemodel een goede start krijgt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het zorgprestatiemodel. Onder downloads zijn alle documenten te vinden. Bekijk ook eens de FAQ’s.

Bron: denederlandseggz.nl

 

Dit bericht is 2162 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail