Wijk- en buurtvoorzieningen met aandacht voor psychische kwetsbaarheid

Facebooktwitterlinkedinmail

24 december 2021 –  Nu meer mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving zelfstandig in de wijk blijven wonen, vraagt dat aandacht voor de voorzieningen in de wijk. Welke voorzieningen dragen op wijk-, buurt of kernniveau bij aan herstel van mensen die dat nodig hebben? En aan het thuisgevoel van alle wijkbewoners, dus zowel van mensen met een psychische kwetsbaarheid als zonder?

Welke manieren zijn er om de draagkracht van wijken en buurten te versterken? In het experiment Weer Thuis hebben we bouwstenen geïdentificeerd die bijdragen aan het zelfstandig wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving, en die (op onderdelen) op wijk- en buurtniveau kunnen worden georganiseerd. In deze publicatie werken we die uit en geven we voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie?
Voor gemeenten, woningcorporaties, BWMO- en welzijnsorganisaties die zich hard maken voor veerkrachtige, inclusieve wijken.

Werken aan herstel en stabiliteit

Auteur Susan van Klaveren, Lisan Jansen Lorkeers
Verschijningsdatum december 2021
Omvang 70 pagina’s
Prijs verkrijgbaar als download

Inhoud

  • Gebiedsgerichte aanpak
  • Zorg en ondersteuning
  • Vroegsignalering
  • Preventie
  • 24-uurszorg
  • Zinvolle daginvulling
  • Sociale contacten en ontmoeting

Bron en download : platform31.nl 

Dit bericht is 2020 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail