Netwerkpsychiatrie: in samenhang werk maken van herstel

Facebooktwitterlinkedinmail

27 november 2020 –  Dichtbij huis de hulp ontvangen die past bij de hulpvraag die er voor jou toe doet, door de professional en naaste die jou het beste verder kan helpen. Voor mensen met (complexe) psychische hulpvragen is het vandaag de dag nog niet vanzelfsprekend. De huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg is nog te gefragmenteerd, ondergebracht in verschillende zorgechelons en wordt aangeboden door een veelheid van instanties.

Netwerkpsychiatrie wil als verbinder van zorgvormen bewerkstelligen dat het verhaal van de cliënt het centrale uitgangspunt vormt in een daadwerkelijke samenwerking die bijdraagt aan het herstel en de gezondheid. Daartoe is het concept van netwerkpsychiatrie door een landelijke werkgroep uitgewerkt in het recent verschenen werk-leerboek ‘Netwerkpsychiatrie, samenwerken aan herstel en gezondheid’ onder redactie van Niels Mulder, Philippe Delespaul, Jaap van Weeghel, Hans Kroon, Eva Leeman, Frits Bovenberg, Bram Berkvens en Tom van Mierlo.

Samenhang in samenwerking
Het boek onderbouwt de noodzaak voor netwerkpsychiatrie en laat zien hoe een ggz vorm krijgt waarin professionals, mensen met ernstige psychische aandoeningen ondersteunen bij hun klinische, persoonlijk en maatschappelijk herstel. Zij werken in (lerende) netwerken die formele en informele bronnen van steun verbinden, direct rond de cliënt en in samenwerking met de eerstelijnszorg. Naasten worden waar mogelijk betrokken. Netwerkpsychiatrie verbindt een aantal bestaande zorgmodellen zoals FACT, IHT, HIC, ART en POD met als rode draad de resourcegroepen. Het boek beschrijft ze in het licht van de netwerkpsychiatrie en maakt gebruik van de kernelementen die al deze modellen gemeen hebben: herstelondersteuning, het consequent betrekken en ondersteunen van naasten en een nadruk op eigen regie van de cliënt.

“Het concept van netwerkpsychiatrie helpt om deze modellen, samen te brengen tot een samenhangend, richtinggevend en inspirerend geheel,” aldus Tom van Mierlo, redacteur van het boek en bestuurder van de Reinier van Arkel groep. “Samenwerken aan herstel en gezondheid. In het netwerk. Samen met de cliënt en zijn naasten. Het gedachtegoed bestaat al langer maar blijkt in de praktijk weerbarstig. Het met elkaar delen en door ontwikkelen van het concept gaat ons helpen om met elkaar het goede gesprek aan te blijven gaan en zo tot betere zorg te komen. Het is relevant voor netwerken op drie verschillende niveau’s; het netwerk van en rondom de cliënt, het interne netwerk van ggz-instellingen en het externe netwerk waarin we, juist samen met partijen in het sociale domein, werk willen maken van het bevorderen van inclusie. Het concept reikt nadrukkelijk de hand vanuit de ggz naar het netwerken het sociaal domein om samen invulling te geven aan de hulpvraag van de cliënt en de omgeving. We hopen dan ook dat netwerkpartijen deze toenadering met ons willen oppakken en concretiseren.”

Doorbraakproject
De initiatiefgroep Netwerkpsychiatrie, waaronder Reinier van Arkel, Phrenos en het Erasmus MC, heeft de intentie om in 2021 te starten met een doorbraakproject waarbij het concept van werken in netwerken vorm krijgt in de praktijk. Tom van Mierlo: “Bij Reinier van Arkel start vooruitlopend daarop medio november 2020 een pilot waarin we aan de voordeur van de basis- en specialistische ggz starten met een netwerkintake, de cliënt ondersteunen bij het formuleren van zijn hersteldoelen en vervolgens de vraag beantwoorden wie hem of haar kan ondersteunen bij het realiseren van die doelen. Daarmee starten we vanaf de intake met het opbouwen van de resourcegroep. In 2021 willen we aan de hand van de netwerkgedachte en de ervaringen van de pilot samen met de voor cliënten relevante partijen in het sociale domein stappen voorwaarts zetten. We delen onze ervaringen graag met anderen en nodigen daarom andere ggz-instellingen en partijen uit het sociaal domein die willen deelnemen aan dit doorbraakproject van harte uit.”

Wilt u meer informatie over (deelname) aan het doorbraakproject? Stuur dan een e-mail naar netwerkpsychiatrie@reiniervanarkel.nl

Het boek netwerk psychiatrie is  hier te bestellen 

Bron: reiniervanarkel.nl 

 

Dit bericht is 4393 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail