VN-verdrag mensenrechten voor gelijke kansen

Facebooktwitterlinkedinmail

769b21da-5563-4457-a8be-3b400170ccb8.png&h=&w=270

8 juli 2016 – Deze maand treedt het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een psychische handicap in werking. Overheden moeten wetten en beleid aanpassen zodat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen op het gebied van wonen en werk. De leden van het panel Psychisch Gezien signaleerden eerder al dat discriminatie vanwege psychische problematiek veel voorkomt.

Van de panelleden heeft 69 procent ervaring met schending van mensenrechten. Het merendeel vindt dan ook dat er dringend acties nodig zijn om de positie van mensen met psychische problemen te verbeteren. Met de inwerkingtreding van het verdrag halverwege juli 2016 worden hierin de eerste stappen gezet. Op 14 juni 2016 heeft de Nederlandse overheid het VN-gedrag formeel geratificeerd.

Positieve ontwikkeling
De ratificatie van het VN-verdag is een positieve ontwikkeling gezien de ervaringen van de leden van het panel Psychisch Gezien. De enquête eind 2015 van dit landelijke panel onder ruim 2.000 mensen met aanhoudende psychische aandoeningen stond in het teken van mensenrechten. Hieruit bleek dat discriminatiebestrijding een belangrijk aandachtspunt is. Ruim acht op de tien panelleden geeft aan wel eens gediscrimineerd te zijn. Zij hebben vooral ervaring met discriminatie vanwege hun psychische problemen. Discriminatie doet zich zowel voor bij het zoeken naar als bij het uitoefenen van een baan, zo is de ervaring van het panel. Ook op de plek waar panelleden komen voor zorg en ondersteuning worden zij naar eigen zeggen achtergesteld: ongeveer een kwart van de panelleden voelt zich in de GGZ gediscrimineerd.

De vraag blijft uiteraard hoe en wanneer mensen met een beperking de uitwerking van het VN-verdrag gaan merken in hun dagelijkse leven en wanneer we écht kunnen gaan spreken van een inclusieve maatschappij met volwaardig burgerschap voor iedereen.

Zie het panelbericht Mensenrechten (PDF)  voor de visie van panelleden op dit thema en hun ervaringen met schending van mensenrechten en discriminatie.

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 3162 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail