Werkgevers vaak bang voor werknemer met hoogbegaafdheid

Facebooktwitterlinkedinmail

16 maart 2018 – Uit onderzoek blijkt dat werkgevers het potentieel van hun hoogbegaafde werknemers vaak niet goed benutten.

Het bedrijfsleven slaagt er niet in zijn personeelsleden met hoogbegaafdheid blijvend te boeien en te binden, met verstrekkende gevolgen, tot burn-outs aan toe. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender. “Veel leidinggevenden zijn bang dat een hoogbegaafde hem of haar van de troon wil stoten”, stelt Van Casteren. “Maar hoogbegaafden zijn vaak niet op zoek naar leidinggevende functie. Ze zoeken vooral naar inhoudelijke betekenisgeving en kennisverwerving.” Ze willen vaak niet eens op de stoel van de leidinggevende zitten.

Week van de Hoogbegaafdheid
Deze week staat, tot en met zondag 18 maart, in het teken van hoogbegaafdheid. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft – vanuit het regeerakkoord – 15 miljoen euro beschikbaar, te besteden aan onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Betere begeleiding van bijgeschoolde leraren en de mogelijkheid van een tussenjaar, van de basisschool naar het middelbaar onderwijs, zijn mogelijkheden die worden aangedragen. Eenmaal afgestudeerd en aan het werk doemt er dus een volgend probleem op: de werkgever die niet met hoogbegaafdheid om weet te gaan.

Onvoldoende ontgonnen gebied
Hoogbegaafdheid bij volwassenen is nog veelal onontgonnen gebied. Met haar promotieonderzoek brengt van Casteren in kaart waar de werkende hoogbegaafden behoefte aan hebben, wat ze op de werkvloer tegenkomen en wat werkgevers dus moeten doen om hoogbegaafden duurzaam inzetbaar te houden. Want dat gaat nog heel vaak mis.

Blijven prikkelen
Uit het promotieonderzoek van Van Casteren blijkt dat wat de hoogbegaafde werknemer wil en hetgeen de leidinggevende biedt nog mijlenver uit elkaar ligt. “Hoogbegaafden hebben behoefte aan autonomie op de werkvloer “, stelt van Casteren. “Ze willen zelf bepalen hoe ze hun werkzaamheden moeten uitvoeren, waar ze dit doen, wanneer dit gebeurt en met wie ze samenwerken.” Krijgen ze deze ruimte niet, dan zijn de gevolgen voor velen van hen niet te overzien. Van Casteren roept werkgevers op om hoogbegaafde personeelsleden de ruimte te geven. Ze niet te behandelen als vreemde mensen, maar goed naar ze te luisteren. Wanneer je ze voortdurend en op de juiste manier prikkelt, zijn het de beste werknemers die je je als organisatie kunt wensen.

IQ boven de 130
Van hoogbegaafdheid is sprake bij een IQ vanaf 130. Naar schatting ruim 2 procent van de bevolking, zo’n 350.000 mensen, scoort zo’n hoog IQ. Het gemiddelde IQ is 100.

Bron: persbericht

Dit bericht is 9970 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail