hoogbegaafdheid,

14 mei 2024 – Naar schatting is 5 tot 12 procent van alle patiënten in de ggz hoogbegaafd. Toch worden mensen met hoogbegaafdheid lang niet altijd herkend, met alle schadelijke gevolgen van dien. Rogier Poels, gezondheidspsycholoog en psychotherapeut wil daar verandering in brengen. Wat is het, hoe herken je het en hoe ga je ermee…

28 mei 2018 – Voor ons onderzoek naar onderwijs voor hoogbegaafde kinderen komen we in contact met hoogleraar neuropsychologie, Jelle Jolles. Hij deelt kort zijn inzichten en adviezen. ‘Het ís geen hoogbegaafd kind, het prestéért alleen beter.’ Is het brein van een hoogbegaafd, of zoals u het noemt ‘hoogpresterend’, kind anders? Jolles: ‘Nee, een hoogbegaafd…

16 maart 2018 – Uit onderzoek blijkt dat werkgevers het potentieel van hun hoogbegaafde werknemers vaak niet goed benutten. Het bedrijfsleven slaagt er niet in zijn personeelsleden met hoogbegaafdheid blijvend te boeien en te binden, met verstrekkende gevolgen, tot burn-outs aan toe. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Patricia van Casteren, psychologe bij Ascender. “Veel…

20 juni 2016 – Steeds meer hoogbegaafde kinderen krijgen de diagnose autisme of ADHD. In veel gevallen is dat onterecht, zegt hoogbegaafdheidsexpert Lianne Hoogeveen in NRC Handelsblad. Naar schatting 1 op de 3 hoogbegaafde leerlingen loopt vast op school. Zij ontwikkelen extreem druk of juist extreem teruggetrokken gedrag en krijgen vervolgens het stempel ADHD of…

21 maart 2016 – Professionals in onderwijs en GGz worstelen met misdiagnoses en gemiste diagnoses bij kinderen die te maken hebben met een de combinatie hoogbegaafdheid en autisme. Daarom ontwikkelde Agnes Veltmeijer de ‘S&Z Heuristiek’. Zij concludeert dat haar methode de weg opent naar meer systematiek en minder eenzijdigheid in diagnostische processen van kinderen met…