Versterken mentale gezondheid in Europese Unie

Facebooktwitterlinkedinmail

17 maart 2023 – Het versterken van de mentale veerkracht staat niet alleen op de agenda van VWS, maar ook op de agenda van de Europese Unie. Hiertoe deed de Europese Commissie een oproep om input te geven op de vraag hoe de EU kan bijdragen aan een mentaal gezondere samenleving. Samen met het Trimbos-instituut, de Dutch International Mental Health Hub en vele anderen hebben we gewerkt aan een Nederlandse reactie op deze vraag.

De Nederlandse ggz  heeft hun reactie opgebouwd in vier delen:

  • Waarom wij geloven dat actie op EU-niveau kan helpen bij het bevorderen van een goede mentale gezondheid en het voorkomen en verminderen van de uitdagingen waar we voor staan op het gebied van de geestelijke gezondheid in Nederland en in heel Europa
  • Op welke onderwerpen wij vinden dat de integrale EU aanpak zich moet richten
  • Met welke instrumenten de Europese Unie de mentale veerkracht in Europese landen kan vergroten
  • Kennis, kunde en good practices uit Nederland waar Europa van kan profiteren

Download onze input voor de ‘European Comprehensive approach to mental health’.

Als de Nederlandse ggz leveren we graag onze bijdrage aan dit proces en kijken we uit naar vervolggesprekken.

Strengthening mental resilience is not only on the agenda of the Dutch Health Ministry, but also of the European Union. To build this agenda, the European Commission has issued a call for input on how the EU can contribute to a mentally healthier society. Together with the Trimbos Institute, the Dutch International Mental Health Hub and many others, we worked on a Dutch response to this question.

We have structured our response in four parts:

  • Why we believe that action at EU level can help promote good mental health and prevent, mitigate and respond to mental health challenges in the Netherlands and across Europe.
  • What topics we think the comprehensive approach should focus on.
  • How we envision the European Union can increase their positive impact on mental health in European countries.
  • Knowledge, skills and good practices from the Netherlands that can benefit the European institutions and other member States.

Download our input for the ‘European Comprehensive approach to mental health’.

As the Dutch mental health sector, we are happy to contribute to this EU process and look forward to follow-up discussions.

Bron:  denederlandseggz.nl 

Dit bericht is 952 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail