NZa positief over opname ervaringsdeskundige GGZ in beroepentabel

Facebooktwitterlinkedinmail

Ervaringsdeskundige

4 maart 2016 – De Nederlandse Zorgautoriteit heeft positief gereageerd op de aanvraag van GGZ Nederland om de ervaringsdeskundige als een beroep op te nemen in de NZa beroepentabel, zij het onder specifieke voorwaarden. Dit is een grote stap voorwaarts voor ervaringsdeskundigen en een grote verdienste van de Werkgroep bekostiging ervaringsdeskundigheid.

Voorwaarden voor opname ervaringsdeskundige in beroepentabel

In 2015 diende GGZ Nederland een aanvraag in bij de NZa om de ervaringsdeskundige als een beroep op te nemen in de NZa beroepentabel (voorheen CONO-tabel). NZa heeft deze aanvraag voor inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan een commissie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling. Deze commissie bracht hierover in december een positief advies aan de NZa uit, waarin zij vermeldde dat ervaringsdeskundigheid  breed wordt gedragen, getuige ook het feit dat de aanvraag inhoudelijk is onderbouwd en toegelicht vanuit een brede werkgroep bekostiging ervaringsdeskundigheid – bestaande uit vertegenwoordigers van GGZ NL, een aantal zorgorganisaties, Trimbos-instituut, de Vakvereniging voor Ervaringswerkers en onder voorzitterschap van Kenniscentrum Phrenos.

Dit positieve advies van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling is ingebracht bij het Technisch Branche Overleg (TBO) van NZa en door hen op 21 januari overgenomen! Deze commissie besloot de volgende voorwaarden te verbinden aan opname in de beroepentabel :

  • Er moet vastgesteld worden dat er sprake is van zelfstandig handelen in het kader van het behandelplan, het herstelproces en het zelfmanagement.
  • Er moet uniformering van de opleidingen en differentiatie in opleidingsniveau (mbo en hbo) op basis van het beschikbare Beroepscompetentieprofiel plaats vinden.
  • Het beroep de benaming ‘Ervaringsdeskundige GGz’ te geven

Voortgang

Dit betekent dat er nog niet direct sprake is van de mogelijkheid declarabele tijd te schrijven in de DBC’s. De werkgroep bekostiging ervaringsdeskundigheid zal zich nu buigen over de consequenties van het advies en stappen voor de toekomst.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 7257 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail