Wat levert Samen Beslissen in de geestelijke gezondheidszorg op?

Facebooktwitterlinkedinmail

19 november 2018 – Als patiënten gezamenlijk met hun behandelaar besluiten over de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nemen, zijn patiënten hierover meer tevreden en worden betere behandelresultaten bereikt, dan wanneer deze besluitvorming niet in overleg plaatsvindt.

Toch is in de manier van samenwerken bij het nemen van behandelbesluiten nog veel te verbeteren, concludeert gezondheidswetenschapper en verpleegkundige Margot Metz in haar promotieonderzoek. Zij promoveert 12 december bij Amsterdam UMC.

Metz onderzocht de toegevoegde waarde van Samen Beslissen voor patiënten en behandelaars in de specialistische ggz. Samen Beslissen is een aanpak waarbij patiënten samen met hun naasten en behandelaars met behulp van ieders kennis en ervaring in dialoog besluiten nemen over keuzes in de behandeling. Routine Outcome Monitoring (ROM), het met behulp van vragenlijsten gedurende de behandeling feedback krijgen over het herstel van de patiënt, en eHealth werden hierbij ter ondersteuning ingezet.

Metz concludeert dat de toepassing van Samen Beslissen in de behandelpraktijk beter kan, terwijl patiënten en behandelaars ROM uitkomsten al wel volop zijn gaan gebruiken in de behandeling. De geëvalueerde werkwijze heeft nog niet voor alle patiënten het gewenste resultaat gehad. Met name de subgroep patiënten met een depressie had profijt van deze aanpak. Metz adviseert om verder te investeren in gepersonaliseerde interventies, vooral gericht op het naar behoefte ondersteunen van patiënten bij Samen Beslissen, bijvoorbeeld door inzet van ervaringsdeskundigen, training & coaching en met behulp van een digitale Persoonsgebonden GezondheidsOmgeving (PGO). Het is ook belangrijk om parallel hieraan de effectiviteit ervan nader te onderzoeken.

Margot Metz is werkzaam bij GGz Breburg. Haar promotie onderzoek voerde ze uit in het Trimbos-instituut en GGz Breburg in samenwerking met Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling psychiatrie en EMGO instituut. Het landelijke onderzoek is gebaseerd op het Doorbraak ROM project, dat werd gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Metz verdedigt haar proefschrift ‘Shared Decision Making in mental health care: the added value for patients and cliniciansop woensdag 12 december om 13.45 uur. Promotoren: prof.dr. A.T.F. Beekman en prof.dr. C.M. Van der Feltz-Cornelis, copromotoren dr. M.A. Veerbeek en prof.dr. E. de Beurs.

Bron: umc.nl

 

Dit bericht is 2864 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail