verkennend gesprek, samen beslissen, mentaal fit, suicidepreventietraining gatekeeper,, onafhankelijke clientondersteuning, zorggerelateerde preventie

14 oktober 2022 – Zeventig procent van de Nederlandse zorgverleners en zorggebruikers vindt aandacht voor Samen Beslissen belangrijk. Bij zorggebruikers is daarnaast een voorzichtige, positieve ontwikkeling richting meer Samen Beslissen te zien. Bij zorgverleners is dit helaas nog niet het geval.  Naast aandacht, is daarom het faciliteren en stimuleren van Samen Beslissen in de praktijk…

samen beslissen

7 april 2022 – Samen beslissen is een belangrijk onderdeel van goede zorg zoals ook beschreven in alle kwaliteitsstandaarden voor de ggz. Om Samen beslissen te ondersteunen organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar op 19 april van 20.00-21.30 uur.  Hoe werkt Samen beslissen in de praktijk? Welke keuzes zijn er te maken, wat helpt hierbij en wat…

naasten, Samen beslissen

16 maart 2022 – Akwa GGZ ondersteunt continue kwaliteitsverbetering in de ggz en in 2022 is Samen beslissen één van de speerpunten. Samen beslissen is een belangrijk onderdeel van goede zorg zoals ook beschreven in alle kwaliteitsstandaarden voor de ggz. Bij Samen beslissen verkennen patiënt en professional wat passend is en halen zo meer uit…

samen beslissen

30 oktober 2021 – Ruim 700 ggz-professionals delen via het online Panel van Akwa GGZ hun praktijkervaring en dragen zo bij aan continue kwaliteitsverbetering. Het nieuwste rapport toont de uitkomsten van de enquête over samen beslissen. Als voordeel van samen beslissen wordt betere motivatie en commitment bij de patiënt genoemd. Ook worden er belemmeringen ervaren…

10 maart 2020 – Fred Paling neemt plaats aan de bestuurstafel als voorzitter van Samen Sterk zonder Stigma. Daarmee neemt deze stichting die zich inzet voor gelijkwaardigheid voor mensen met een psychische aandoening, afscheid van oud-voorzitter Victor Vladár Rivero, psychiater, oud-lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Groep. “Onze dankbaarheid naar Victor is…

19 november 2018 – Als patiënten gezamenlijk met hun behandelaar besluiten over de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nemen, zijn patiënten hierover meer tevreden en worden betere behandelresultaten bereikt, dan wanneer deze besluitvorming niet in overleg plaatsvindt. Toch is in de manier van samenwerken bij het nemen van behandelbesluiten nog veel te verbeteren, concludeert gezondheidswetenschapper…