Wachtlijsten GGz eindelijk serieus aangepakt

Facebooktwitterlinkedinmail

14 juli 2017 – De stem van patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen in de ggz wordt eindelijk gehoord: gisteren is er een bestuurlijk akkoord gesloten waarmee concrete stappen worden gezet in het terugdringen van de wachtlijsten. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zet zich al jaren in om de wachtlijstproblematiek in de ggz hoog op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Dat de minister hier nu opvolging aan geeft, is zeer goed nieuws.

Wachten kán niet meer
MIND heeft de afgelopen tijd de wachtlijsten en de mensen die erop staan een gezicht gegeven. In uitzendingen van onder andere Nieuwsuur, NOS-journaal, Kassa en Hart van Nederland zijn schrijnende verhalen getoond van mensen die soms langer dan een jaar wachten op een behandeling, met alle negatieve gevolgen van dien. MIND heeft steeds benadrukt dat wachtlijsten een probleem van mensen is en niet alleen van aanbod, geld en cijfers. Heel recentelijk nog, op 24 juni, voerde MIND grootschalig actie met ‘Last Man Standing’: meer dan 100 mensen stonden zes uur op een paal in het Markermeer om aandacht te vragen voor de te lange wachtlijsten en zich solidair te tonen met alle mensen die onder de lange wachtlijsten te lijden hebben.

Regionale aanpak en ruimte voor maatwerk
MIND bepleit dat er op een andere manier naar het oplossen van wachtlijsten gekeken moet worden. Marjan ter Avest, directeur van MIND: “Het gaat om individuele mensen. Er is er geen landelijke ‘one-size-fits-all-oplossing’, maar er moet een regionale aanpak komen met ruimte voor maatwerk. Het wachtlijstvraagstuk is gecompliceerd en vele partijen – aanbieders, professionals, zorgverzekeraars en gemeenten – hebben een stukje van de puzzel in handen. Het is hoog tijd dat iedereen nu écht zijn verantwoordelijkheid neemt, in plaats van te wijzen naar de ander. We moeten het samen doen. Met een stevige rol voor patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen, waarbij hun ervaringen richtinggevend zijn voor de oplossingen.”

Concrete resultaten in het vooruitzicht
MIND is erg verheugd dat alle partijen de aanpak omarmen waar MIND al jarenlang voor pleit. Ter Avest: “In het bijzonder zijn we blij dat minister Schippers nu krachtig de regie heeft gepakt en partijen dwingt tot concrete resultaten: per 1 juli 2018 moeten de wachtlijsten tot een minimum zijn teruggebracht. Samen met de NZa zullen we de vorderingen nauwlettend volgen. We maken ons er sterk voor dat de aanpak voor iedereen geldt die psychische zorg nodig heeft en niet beperkt blijft tot een aantal doelgroepen. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat informatie over de wachtlijsten voor patiënten en naasten goed vindbaar is.”

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 4044 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail