Jaarlijks Congres Externaliserend gedrag – 3e editie

Facebooktwitterlinkedinmail

7 oktober 2019 – Op donderdag 21 november 2019 vindt het jaarlijks congres over externaliserend gedrag plaats in Eindhoven. Dit jaar staan de diverse contexten waarin probleemgedrag zich voor kan doen centraal.

Externaliserend gedrag, zoals schelden, schoppen en slaan is geen op zichzelf staand verschijnsel. Het komt ergens vandaan. Emotionele problemen liggen vrijwel altijd ten grondslag aan gedrag dat door de omgeving als hinderlijk of zelfs bedreigend wordt ervaren. Erkenning voor die onderliggende emoties is van enorm belang voor het helpen van kinderen, jongeren en volwassenen die gedragsproblemen laten zien.

Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgeving niet onnodig lijdt onder het acting-out gedrag van de persoon in kwestie. Je zult dus iets moeten met de emoties van de persoon die externaliserend gedrag laat zien, maar eveneens het gedrag zélf begrenzen. Te vaak wordt er echter alleen op het probleemgedrag gereageerd. Er wordt dan gedreigd, gestraft en gesanctioneerd. Door de daarmee gepaard gaande frustratie en de miskenning van de emoties die tot het probleemgedrag leidden, worden de problemen vaak (onbedoeld) verder aangewakkerd door ouders, maar ook door hulpverleners, begeleiders en leerkrachten.

Sprekers

Op dit congres delen vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten en praktische adviezen ten aanzien van het omgaan met de gedragingen én emoties van kinderen en volwassenen met externaliserend gedrag. Daarbij wordt onder meer ook aandacht besteed aan mensen met een LVB, autisme. Het hanteren van externaliserend gedrag in het gezin en op school worden eveneens behandeld.

  • Prof. Dr. Wim Meeus (Universiteit Utrecht) – Externaliserend probleemgedrag in de adolescentie
  • Prof. Dr. Stefan Bogaerts (Tilburg University) – Wat is onderliggend aan agressieproblematiek?
  • Mr. Ike Bouma (Mr. Ike Bouma, Jeugd en Recht) – Externaliserend gedrag vanuit juridisch perspectief
  • Dr. Maartje Knotter (De Twentse Zorgcentra) – Externaliserend gedrag bij mensen met een (L)VB
  • Drs. Birgitta Kox (Autrinsiek) – Externaliserend gedrag bij mensen met autisme
  • Giel Vaessen (Kinkindekabel) – Externaliserend gedrag in het gezin
  • Anton Horeweg M SEN (Kind en Onderwijs Rotterdam) – Externaliserend gedrag in de klas

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijks congres  is accreditatie aangevraagd bij SKJ, FGzPt, NIP K&J/NVO-OG, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, VSR, AbSg* en Register Vaktherapie.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.

Dit bericht is 2415 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail