Wet Verplichte GGz pas in 2019 van kracht

Facebooktwitterlinkedinmail

13 juli 2017 – De wet Verplichte GGz, die in de plaats komt van de ‘dwangwet’  BOPZ zal niet eerder dan januari 2019 van kracht worden. De wetsvoorstellen voor de drie nieuwe wetten die met dwang te maken hebben, de WVGGz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg ‘vragen om een zorgvuldige implementatie, er is nog veel werk te doen’. Aldus de verantwoordelijke bewindspersonen. De datum van inwerkingtreding is ook nog afhankelijk van de voortgang van de behandeling in de Eerste Kamer.

‘Jammer’, vindt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. ‘Ypsilon strijdt al 20 jaar voor betere wetgeving rond dwang. En nu die zo dichtbij is, duurt het wéér een jaar langer voor familie een rol krijgt in de procedure, voor de familievertrouwenspersoon een wettelijke status heeft en voor dwang voortaan de behandeling betreft en niet meer alleen de opname.’

Eerste Kamer 
De leden van de Eerste Kamer steunen de doelen van de wetsvoorstellen, maar ze zijn wel kritisch. Op een hoorzitting heeft Stavenuiter namens Ypsilon de belangen van de familie uiteengezet.

De Eerste Kamer heeft schriftelijk vragen gesteld over de Wet verplichte ggz, Wet forensische zorg en Wet Zorg en Dwang.

De commissies voor VWS en Veiligheid en Justitie behandelen al deze wetsvoorstellen gezamenlijk, vanwege de samenhang. Het verslag waarin ze schriftelijk vragen stellen aan de ministers over de wetten is nu openbaar gemaakt. De beantwoording volgt na de zomer.

Kritisch
Uit de vragen blijkt dat de leden van de Eerste Kamer de doelen van de wetsvoorstellen steunen, maar ze zijn wel kritisch. Zorgen die ook GGZ Nederland heeft besproken met de Eerste Kamer over de uitvoering en implementatie van de wetten worden gedeeld. Zo zijn er onder meer vragen gesteld over de bekostiging, de nieuwe rol voor het Openbaar Ministerie en de taken van de geneesheer-directeur.

Het overzicht van alle gestelde vragen is hier te vinden (pdf). Pas na de beantwoording van de vragen door de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie bepaalt de Eerste Kamer hoe de wetsvoorstellen verder behandeld worden.

Dit bericht is 5150 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail