NZa: Het gaat de goede kant op in ziekenhuizen, ggz en langdurige zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

4 juni 2021 – Het dalende aantal coronabesmettingen zorgt voor meer ruimte in de gezondheidszorg om mensen te helpen die reguliere zorg nodig hebben. In de ziekenhuizen zien we dat meer operatiekamers beschikbaar zijn en dat mensen die binnen 6 weken zorg nodig hebben (zoals een kankerbehandeling) die zorg ook vaker weer kunnen krijgen. In de langdurige zorg zien we dat er weer steeds meer bedden bezet zijn en dat het aantal mensen dat overlijdt daalt. Daarnaast vertonen de wachtlijsten in de langdurige zorg een dalende lijn.

Dat blijkt uit 3 rapportages die de NZa deze week uitbrengt over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de wekelijkse update van de ziekenhuiscijfers.

Ggz

De wachttijden voor de geestelijke gezondheidszorg zijn net zo lang als voor de corona-uitbraak. Voor specifieke diagnoses zien we wel dat de wachttijden langer zijn. Voor andere zijn die juist afgenomen. Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten uitschrijven naar de ggz ligt al langere tijd iets boven het niveau dat we zouden verwachten.

Ziekenhuizen

Uit gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeld-portaal van de NZa blijkt dat deze week (peilmoment maandag 31 mei) 76% van de operatiekamers in gebruik. Dat is wel fors meer dan vorige week, toen nog 66% van de operatiekamers beschikbaar was.

20 ziekenhuizen geven aan de kritiek planbare zorg (zoals kankerbehandelingen) niet volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week waren dit er 25. 7 van deze ziekenhuizen kunnen bepaalde vormen van deze zorg niet meer binnen de vereiste 6 weken verlenen. Dit wil niet zeggen dat patiënten gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen.

Planbare zorg (zoals een knie-, heup- of staaroperatie) wordt in 22% van de ziekenhuizen niet geleverd. Dit was vorige week 29%. Met 5% kunnen iets meer ziekenhuizen deze zorg weer volledig volgens planning leveren. Vorige week was dat nog 2%. De overige ziekenhuizen leveren deze zorg deels. Ook zelfstandige klinieken leveren planbare zorg. Patiënten die sneller geholpen willen worden, kunnen zich richten tot hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. De acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend.

Langdurige zorg

Het aantal overleden personen binnen de langdurige zorg is relatief laag en ligt ook de laatste weken (data tot en met 9 mei 2021) nog onder het niveau van 2019 en 2020. De aan corona gerelateerde sterfte in de gehandicaptenzorg en de verpleging en verzorging blijft laag met 1 à 2% in de week van 3 mei 2021.

Na een lange periode van een lagere bezettingsgraad, zien we dat deze vanaf 15 februari weer begint toe te nemen. Vanaf de week van 19 april 2021 zijn er 3.450 lege plaatsen ten opzichte van de bezetting in de weken voor de corona-uitbraak in maart 2020. De toename van de bezettingsgraad in verpleeghuizen gaat nog wel langzaam en de verschillen tussen regio’s zijn groot. De wachtlijsten blijven afnemen, en deze afname is te zien in alle sectoren. De afname is het grootst in de VV sector, waar de wachtlijsten tussen 1 maart en 1 april 2021 af zijn genomen met 1.621 wachtenden. Het ziekteverzuim is wel nog steeds hoog. In april 2021 was het totale landelijke verzuimpercentage in de zorg 7,4% ten opzichte van 6,2% in april 2019 en 7,6% in april 2020. Het verzuimpercentage is op 1 april 2021 in de Verpleging, verzorging en thuiszorg het hoogst (8,6%) en in de geestelijke gezondheidszorg het laagst (6,7%).

Bron: nza.nl

Dit bericht is 1913 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail