Minister Bruins beantwoordt vragen Kamerleden over Wmcz 2018

Facebooktwitterlinkedinmail

13 juli 2018 – Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de vragen die waren gesteld over de Wmcz 2018. Er waren bijna 300 vragen gesteld door de Kamerleden en de minister had ruim vier maanden nodig om deze allemaal te beantwoorden. Samen met de beantwoording (een zogeheten Nota van Antwoord) heeft de minister de wet ook op een paar technische punten gewijzigd. LOC ziet – op het eerste oog – geen verbetering in de positie van cliëntenraden.

Lokale medezeggenschap als uitgangspunt
Sinds het begin van de herziening van de Wmcz heeft LOC gepleit voor het versterken van lokale medezeggenschap. Dit leek ook te gebeuren in het wetsconsultatievoorstel uit 2016. Maar het wetsvoorstel wat eind 2017 openbaar werd, stapte van dit principe af. In dit voorstel staat dat elke instelling minimaal één cliëntenraad moet hebben. En dat er alleen meerdere cliëntenraden – zoals lokale raden – komen als cliënten en naasten hier beargumenteerd om vragen. Verschillende politieke partijen hebben gevraagd waarom deze wijziging is doorgevoerd. En vroegen om een terugkeer van de oude formulering. LOC heeft hier ook meerdere malen om gevraagd.

Helaas wil de minister de oude formulering niet herstellen. Mede omdat de brancheorganisaties van zorgaanbieders liever alleen centrale medezeggenschap zien. LOC is het daar nog steeds mee oneens. We pleiten niet voor een cliëntenraad op iedere locatie, in ieder dorp of voor elke zorgsoort. Maar vragen wel om een actief gesprek over de inrichting van medezeggenschap. Dat gesprek wordt gestimuleerd wanneer er in de eerste instantie een verplichte cliëntenraad is. Wanneer cliënten en naasten – in gesprek met de aanbieder – besluiten om de medezeggenschap anders in te richten, moet dit natuurlijk mogelijk zijn. Dan is er namelijk sprake van maatwerk.

Juridische bijstand voor cliëntenraden
Daarnaast heeft de minister een andere belangrijke wijziging doorgevoerd. Cliëntenraden mogen de kosten voor juridische bijstand voor een medezeggenschapsgeschil niet meer bij de zorgaanbieder verhalen. Tenzij hier aparte afspraken over zijn gemaakt. De minister wil hiermee voorkomen dat cliëntenraden hoge juridische kosten maken. Maar de minister creëert hiermee een ongelijkheid tussen cliëntenraad en zorgaanbieder.

De laatste kan namelijk nog steeds juridische bijstand inhuren, wanneer er een geschil bij de Commissie van Vertrouwenslieden ligt. LOC pleit voor het principe ‘gelijke monikken, gelijke kappen’. En wil cliëntenraden actief informeren over de mogelijkheden voor juridische bijstand, tegen beperkte kosten. Het angstbeeld dat juristen en advocaten torenhoge facturen indienen bij medezeggenschapsgeschillen, is wat ons betreft onterecht.

Behandeling Tweede Kamer
Ondanks de wijzigingen in het wetsvoorstel, vraagt LOC aan de Tweede Kamer om het voorstel zo snel mogelijk plenair te behandelen. We zullen vanuit cliëntenraden een actieve lobby voeren om verschillende aspecten van het wetsvoorstel aan te passen. Bijvoorbeeld door middel van een amendement. Dan kunnen we de rechten van cliëntenraden beschermen en versterken. Zodat de medezeggenschap voor mensen die zorg nodig hebben in de toekomst geborgd wordt.

Samen met het LSR, NCZ en KansPlus heeft LOC per brief verzocht om het wetsvoorstel zo snel mogelijk in de Tweede Kamer te behandelen. Lees de brief HIER

Alle nieuwe documenten over de nieuwe Wmcz staan op WWW.WMCZ.NL.

Bron: loc.nl

Dit bericht is 2287 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail