8 juli 2016 – Deze maand treedt het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een psychische handicap in werking. Overheden moeten wetten en beleid aanpassen zodat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen op het gebied van wonen en werk. De leden van het panel Psychisch Gezien signaleerden eerder al dat discriminatie vanwege psychische problematiek…