leefstijl

1 december 2022 –   Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben een gemiddeld tien tot twintig jaar kortere levensverwachting dan de algemene bevolking. Bij een diagnose van schizofrenie of bipolaire stoornis ligt de levensverwachting zelfs ongeveer vijftien tot twintig jaar lager ten opzichte van de algemene bevolking. De sterftekloof tussen mensen met ernstige psychische aandoeningen en de…

8 juli 2016 – Deze maand treedt het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een psychische handicap in werking. Overheden moeten wetten en beleid aanpassen zodat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen op het gebied van wonen en werk. De leden van het panel Psychisch Gezien signaleerden eerder al dat discriminatie vanwege psychische problematiek…