Vier onderzoeken naar effecten coronamaatregelen op GGZ en cliënten

Facebooktwitterlinkedinmail

22 december 2020 – Vlak nadat het coronavirus ook in Nederland was uitgebroken, bleek er behoefte te zijn aan een inventarisatie van de effecten van coronamaatregelen op de ggz en haar cliënten. ZonMw zette verschillende opdrachten uit om een beeld te krijgen van enerzijds de effecten van de coronamaatregelen op het zorgaanbod en anderzijds de effecten op de cliënten in de ggz.

In totaal zijn er vier opdrachten uitgezet, in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de werkgroep ‘Coördinerend overleg corona & ggz’, bestaande uit veldpartijen uit de ggz. De opdrachten zijn voor een deel afgerond, en een deel loopt ook nog door. Tezamen bieden ze ondersteuning bij het monitoren van het effect van de coronamaatregelen op de ggz en haar cliënten.

Onderzoek door het Trimbos instituut

Het personeel in de ggz heeft hun zorg op een andere manier moeten inrichten door de uitbraak van het coronavirus. Daarom heeft het Trimbos gekeken hoe deze nieuwe manier van werken door personeel werd ervaren, in hoeverre het personeel met deze nieuwe manier van werken uit de voeten kon, en wat eventuele acties waren die genomen moeten worden om de zorg voor professionals in de ggz te verbeteren. In september zijn de kerncijfers van deze uitvraag bekend gemaakt, deze zijn te vinden via deze website.

De afgelopen maanden is het Trimbos-instituut bezig geweest met het opstellen van de aanbevelingen en conclusies van het rapport. Deze kunnen ieder moment gepubliceerd worden.

Meer informatie op  de website van Trimbos

Onderzoek door MIND

MIND heeft tussen eind maart en eind juli verschillende enquêtes uitgezet onder hun achterban om zicht te krijgen op de ervaring van cliënten in de coronacrisis. Er is gevraagd of cliënten meer klachten ervaren als gevolg van de situatie en in hoeverre het huidige zorgaanbod vanuit hun perspectief toereikend is. Alle rapportages en berichtgeving naar aanleiding van die onderzoeken zijn samengebracht op de website. In november en december heeft een laatste peiling plaatsgevonden. Deze resultaten worden ook toegevoegd op hun website.

Meer informatie op de website van MIND

 

Onderzoek door de HAN Hogeschool

Vanuit de HAN Hogeschool is gemonitord hoe het gaat met kwetsbare groepen in het publieke domein. Een grote groep mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun naasten, andere burgers en hulpverleners is gevraagd hoe kwetsbaarheid en veerkracht zich in tijden van corona heeft ontwikkeld. Deze opdracht heeft geresulteerd in een tijdelijke monitor omtrent psychisch kwetsbare burgers. Daarnaast zijn op de website veerkrachtanderhalf.nl de inzichten relevant voor burgers, naasten en professionals te vinden.

Meer informatie op de website van veerkrachtanderhalf.nl

 

Onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Vanuit de NVvP is een database opgezet waarmee de zorg aan psychiatrische patiënten met (een sterke verdenking op) een COVID-19 infectie gevolgd kan worden. Met deze database kunnen onderzoeksvragen beantwoord worden die betrekking hebben op de impact van de COVID-19 uitbraak op mensen met een psychiatrische aandoening. De database is inmiddels opgezet, maar de dataverzameling loopt nog. Meer informatie over de opdracht en tussentijdse resultaten zijn te vinden op hun website.

Meer informatie op de website van NVvP

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 2781 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail