Verloskundige, bespreek psychisch welzijn van zwangeren!

Facebooktwitterlinkedinmail

23 juni 2021 – Symptomen van angst en/of prenatale depressie komen bij één op de vijf zwangere vrouwen voor. Verreweg het merendeel vindt echter dat dit bij de zwangerschap hoort. Het bespreken van het psychisch welzijn met de verloskundige kan daar verandering in brengen.

Symptomen van angst en/ of depressie prenataal (SADP) wordt in de literatuur geassocieerd met onder andere vroeggeboorte, postnatale depressie, laag geboortegewicht en gedragsproblemen bij het kind. Nederlandse onderzoekers wilden weten hoe het komt dat zwangere vrouwen SADP niet bespreken en waarom er relatief weinig vrouwen met serieuze klachten behandeld worden.

Over het onderzoek
Tussen maart 2017 en september 2018 vulden 1439 vrouwen in hun tweede trimester en onder eerstelijns verloskundige zorg, online vragenlijsten in. Op de vraag ‘heeft u verschijnselen van depressie of gevoelens van angst ervaren tijdens uw zwangerschap’ antwoordden 231 vrouwen positief. Bij 15% werd vervolgens een vorm van behandeling, meestal psychotherapie, ingezet maar het merendeel koos hier dus niet voor. De meest genoemde reden was dat de vrouwen vonden dat SADP ‘bij een zwangerschap hoort’ (71%). Verwijzing door de verloskundige blijkt een bevorderende factor om in behandeling te gaan (16%).

Voor 59% van alle 1439 vrouwen gold dat het bespreken van SADP makkelijker werd als de verloskundige er expliciet naar vroeg. Voor 23% van de vrouwen was het niet-vragen van de verloskundige naar psychisch welzijn een belemmering om het bespreekbaar te maken.

Aanbevelingen aan verloskundigen
De auteurs geven enkele aanbevelingen aan verloskundigen naar aanleiding van de resultaten. Deze variëren van routinescreening op SADP tot psycho-educatie voor zowel zwangeren als hun partners. Zij pleiten voor het tijdig signaleren van SADP en indien nodig verwijzen voor behandeling.

Prenatal Anxiety and Depression: Treatment Uptake, Barriers, and Facilitators in Midwifery Care >>

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

Dit bericht is 1786 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail