depressie bij zwangerschap, gedragsstoornis, zwangerschapsvergiftiging, Angstige en sombere gevoelens tijdens zwangerschap

18 september 2021 – Een depressie of depressieve gevoelens tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot een slechte start voor het kind, zoals een vroeggeboorte. Onderzoekers van het Radboudumc vonden dat dit gold voor zowel vrouwen die behandeld werden met antidepressiva als vrouwen die geen medicatie kregen. De onderzoekers deden een grote meta-analyse waarbij ze de individuele…

depressie bij zwangerschap, gedragsstoornis, zwangerschapsvergiftiging, Angstige en sombere gevoelens tijdens zwangerschap

23 juni 2021 – Symptomen van angst en/of prenatale depressie komen bij één op de vijf zwangere vrouwen voor. Verreweg het merendeel vindt echter dat dit bij de zwangerschap hoort. Het bespreken van het psychisch welzijn met de verloskundige kan daar verandering in brengen. Symptomen van angst en/ of depressie prenataal (SADP) wordt in de literatuur…

6 juni 2019 – Zwangere vrouwen die kortdurende therapie volgen, zijn mogelijk even goed beschermd tegen terugval van depressie als zwangeren die antidepressiva blijven slikken. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marlies Brouwer van de Universiteit Utrecht. Brouwer heeft een eerste wereldwijd gerandomiseerde studie gedaan naar de kortdurende psychologische training in combinatie met het afbouwen van…

12 april 2016 – Er is steeds meer aandacht voor kwetsbare, zwangere vrouwen. En vanaf maart 2016 is er ook een uniforme manier waarop screening en behandeling van deze vrouwen plaatsvindt. Dit heet Mind2Care en de methode herkent kwetsbare zwangeren. Daardoor kunnen zij meer en beter begeleid en behandeld worden door gynaecologen en verloskundigen. Hoe…