depressie bij zwangerschap, gedragsstoornis, zwangerschapsvergiftiging, Angstige en sombere gevoelens tijdens zwangerschap

23 juni 2021 – Symptomen van angst en/of prenatale depressie komen bij één op de vijf zwangere vrouwen voor. Verreweg het merendeel vindt echter dat dit bij de zwangerschap hoort. Het bespreken van het psychisch welzijn met de verloskundige kan daar verandering in brengen. Symptomen van angst en/ of depressie prenataal (SADP) wordt in de literatuur…