Verbetering zorg kwetsbare ouderen met psychiatrische aandoeningen

Facebooktwitterlinkedinmail

Ouderenmishandeling

29 januari 2016 – Het aantal kwetsbare ouderen met psychiatrische aandoeningen stijgt. De KNMG heeft daarom specifiek voor de zorg aan deze doelgroep knelpunten en verbetervoorstellen beschreven. De uitgave vormt een aanvulling op het KNMG standpunt “Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen”.

Kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek vragen om specifieke zorg. In de uitgave “Verbetering zorg kwetsbare ouderen met psychiatrische aandoeningen” wordt ingegaan op specifieke knelpunten in de coördinatie van zorg, de lokalisatie van zorgvoorzieningen, de omgang met gedragsproblemen die horen bij deze specifieke groep ouderen en financiering. Ook wordt ingegaan op de benodigde kennis over zorg aan ouderen met een combinatie van psychiatrische en andere aandoeningen.

Vertegenwoordigers van de huisartsgeneeskunde en van de specialismen ouderengeneeskunde, psychiatrie, geriatrie en neurologie hebben de knelpunten uit de praktijk geanalyseerd en dragen in dit rapport mogelijke oplossingen aan. Deze verbetervoorstellen zoomen in op zorg aan kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek in vier specifieke situaties:

  • Thuis
  • Opname in een ziekenhuis
  • Opname in een GGZ instelling
  • Opname in een verpleeghuis

Oplossingsrichtingen

Enkele oplossingsrichtingen die in deze uitgave worden behandeld, zijn het verbeteren van de coördinatie van zorg en de afstemming  tussen alle betrokken medici en andere betrokken zorgverleners, zoals verpleegkundigen en POH’s. Deze worden bevorderd door multidisciplinaire samenwerking in netwerken of teams waarin de zorgverleners uit de verschillende instellingen betrokken zijn. Hierbij wordt gesproken over integrale bekostiging van de zorg, zonder schotten tussen instellingen en ziektebeelden. Een andere oplossingsrichting is het verbeteren van de basale kennis van de zorg, diagnostiek en behandeling van psychiatrische aandoeningen en van de complexe zorg voor kwetsbare ouderen door middel van scholing en stages. Tenslotte wordt ingegaan op de verbetering van lokalisering van zorgfaciliteiten. Als zorginstellingen dicht bij elkaar worden gesitueerd, stimuleert dit zorgverleners om elkaar bij de zorg voor een patiënt te betrekken. Ook wordt zo de drempel verlaagd om bij de diagnostiek en behandeling van elkaars faciliteiten en expertise gebruik te maken.

Addendum bij het standpunt “Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen”

Dit addendum bij het standpunt “Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen” beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van zorg voor kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek. De oplossingsrichtingen zijn bruikbaar als stip op de horizon, als discussiemateriaal ter reflectie binnen de zorginstelling op de eigen koers en het oplossen van knelpunten in de praktijk. Voor zorgaanbieders die reeds actief aan de slag zijn met de implementatie van verbetervoorstellen uit het “Standpunt Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen” is deze uitgave een waardevolle aanvulling om mee te nemen in de implementatie.

Download

Zie ook:

 Bron: knmg.nl

Dit bericht is 4459 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail