EU stelt een nieuw actiekader voor geestelijke gezondheid vast

Facebooktwitterlinkedinmail

logo_nl

29 januari 2016 – In 2013 kwam de EU met een gemeenschappelijk optreden inzake geestelijke gezondheid en welzijn. De EU verklaarde geestelijke gezondheid tot een prioriteit en zou nagaan hoe zij de lidstaten kon helpen bij de preventie, diagnose en behandeling van psychische aandoeningen.

Op de slotconferentie van het gemeenschappelijk optreden, die plaatsvond in Brussel op 21-22 januari 2016, werden de vorderingen van de voorbije drie jaar besproken en werd een debat gehouden over het actiekader voor geestelijke gezondheid en welzijn, het belangrijkste resultaat van dit initiatief.

Vertrekkend van de belangrijkste aanbevelingen van de vijf werkgroepen van het gemeenschappelijk optreden, kan het actiekader een aanzienlijke impact hebben op de wijze waarop Europese landen voortaan omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen.

Het actiekader kan de lidstaten helpen hun beleid te toetsen en ervaringen met innovatieve, efficiëntere benaderingen uit te wisselen, rekening houdend met specifieke behoeften op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Bovendien kan het kader ook de EU helpen bij het toetsen en ontwikkelen van haar eigen beleid.

Dat geeft opnieuw hoop voor iedereen die begaan is met de geestelijke gezondheid in Europa, hoop en uitzicht op een daadwerkelijke Europese strategie voor geestelijke gezondheid.

Een goede geestelijke gezondheid is onontbeerlijk voor elk individu en voor de samenleving als geheel, maar toch zijn geestelijke stoornissen, waaronder alles valt van depressie tot alzheimer, posttraumatische stressstoornis en schizofrenie, goed voor ongeveer 22% van de handicaps in Europa. Daarom moeten we een strategie bedenken die echt een verschil maakt.  Momenteel krijgt amper de helft van de Europeanen met een ernstige geestelijke stoornis een adequate behandeling en van de mensen met een lichte tot matige geestelijke stoornis veel minder. Preventie en gezondheidsbevordering worden nog erger verwaarloosd.

Daarom is het van cruciaal belang dat de lidstaten de beleidsaanbevelingen van het actiekader uitvoeren, in overeenstemming met hun specifieke behoeften, en dat de Europese Commissie de belangrijke follow-upacties die al in gang zijn gezet via EU-Compass, aanvult met initiatieven en meetbare doelstellingen.  Talloze levens staan op het spel. Geen inspanning is dus te veel.

door JM Caldas de Almeida, coördinator Gemeenschappelijk optreden voor geestelijke gezondheid en welzijn 

Bijlagen: 

Bron: ec.europa.eu

Dit bericht is 2060 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail