Veel jongeren met psychische klachten gaan niet naar school

Facebooktwitterlinkedinmail

29 maart 2017 – Een groeiend groep jongeren gaat niet naar school, omdat ze kampen psychische klachten. Uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt dat er een opvallende groei is onder 16- en 17-jarigen die vrijstelling krijgen vanwege autisme, angststoornissen, ADHD of ADD, depressie of een trauma, zo lezen we in het AD

Vrijstelling van onderwijs is bedoeld voor kinderen voor wie op school niets te halen valt, bijvoorbeeld omdat ze zwaar epileptisch of ernstig meervoudig gehandicapt zijn. Dat geldt voor 60 procent van de vrijgestelde leerlingen.

Bij de overige 40 procent zitten kinderen die wel kunnen leren, maar die complexe problemen hebben. Deze leerlingen zijn duur voor scholen, omdat die  medische expertise moeten inhuren, zoals orthopedagogen, schoolartsen en maatschappelijk werkers. Sommige scholen laten deze kinderen niet toe tot hun school. Ouders vragen dan vrijstelling want anders zijn ze strafbaar, omdat hun kind niet naar school gaat.

Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is aanjager van het zogenoemde ’thuiszitterspact’ en maakt zich zorgen.” Er is meer dan 1 miljard euro uitgetrokken voor passend onderwijs.  Dure ondersteuning bij complexe problematiek mag geen reden zijn om kinderen uit te sluiten van onderwijs. Te veel vrijstellingen worden mijns inziens lichtvaardig afgegeven.’

Bron: ad.nl

Dit bericht is 24997 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail