Training in ACT-principes goed voor welbevinden ouders van kinderen met autisme

Facebooktwitterlinkedinmail

5 november 2021 – Ouders van autistische kinderen krijgen te maken met verschillende uitdagingen: het autisme van hun kind pogen te begrijpen, hun gedrag pogen te beheersen, de stress die dat oproept pogen te verminderen en omgaan met het sociale stigma. Om deze ouders te ondersteunen is de Parent Training (PT) ontwikkeld, die vooral gericht is op het omgaan met het gedrag van hun kind. Een Italiaans onderzoek keek naar de bruikbaarheid van Acceptance en Commitment Therapy (ACT) bij ouders. Het ACT Matrix protocol is gericht op zes processen: acceptatie, cognitieve defusie, aanwezig zijn, zelf-als-context, waarden en betrokken actie.

In vergelijking met de PT-groep verbeterde de ACT Matrix-groep significant op de mate van psychologische flexibiliteit, bewustzijnsstaten en persoonlijke waarden in het dagelijks leven. Ook de waarneming van probleemgedrag bij hun kinderen af. Een interventie gebaseerd op de ACT-principes verhoogt het psychologische welbevinden van de ouders en vermindert de stress-niveaus.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is effectief gebleken in het verbeteren van het psychologisch welbevinden in verschillende klinische settings, maar is nog niet onderzocht bij ouders met autistische kinderen. In deze Italiaanse RCT (N totaal= 20 paar ouders) werd de effectiviteit van een ACT-matrix protocol training (ACT Matrix Groep) vergeleken met die van een standaard PT-training (Controlegroep). Beide trainingen werden in 24 wekelijkse sessies van 90 minuten gegeven, met huiswerkopdrachten.

Het ACT Matrix protocol is gericht op zes processen: acceptatie, cognitieve defusie, aanwezig zijn, zelf-als-context, waarden en betrokken actie. De primaire uitkomstenmaten waren psychologische flexibiliteit, gemeten met de Acceptance and Action Questionnaire II (AAQ-II) én de perceptie van de ouders van de invloed van het (probleem)gedrag van het autistische kind, gemeten met de Home Situation Questionnaire (HSQ-ASD). De secundaire uitkomstenmaten waren de Valued Living Questionnaire (VLQ),-meet de belangrijskte waarden van de persoon-, de Mindfullness Attention Awareness Scale (MAAS) – meet de tendens van een persoon naar intentioneel bewustzijn- en de Parental Stress Index (PSI).

Alle instrumenten werden vóór en na de interventies afgenomen. De statische analyse werd met behulp van een verdelingsvrije toets gedaan. In vergelijking met de Controlegroep, verbeterde de ACT Matrix Groep significant op de mate van psychologische flexibiliteit, bewustzijnsstaten, persoonlijke waarden in het dagelijks leven, en nam de waarneming van probleemgedrag bij hun kinderen af. Een interventie gebaseerd op de ACT-principes verhoogt het psychologische welbevinden van de ouders en vermindert de stress-niveaus.

Marino et al. (2021). The Effect of Acceptance and Commitment Therapy for Improving Psychological Well-Being in Parents of Individuals with Autism Spectrum Disorders: A Randomized Controlled Trial. Brain Sci. 2021 Jun 30;11(7):880.

Link: https://www.mdpi.com/2076-3425/11/7/880

Bron: kenniscentrumphrenos.nl 

Dit bericht is 4765 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail