De GGZ kan de lange wachtlijsten niet meer alleen oplossen

Facebooktwitterlinkedinmail

6 november 2021 –  Het lukt de sector geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet meer om zelfstandig het probleem van de lange wachtlijsten op te lossen. Dit zegt de voorzitter van de Nederlandse ggz Ruth Peetoom in Trouw. 

De ggz-aanbieders hebben de afgelopen jaren  verschillende initiatieven genomen om het probleem van de wachttijden zelfstandig te verminderen, maar door de corona-pandemie is de situatie volgens Peetoom niet meer door de sector alleen op te lossen.  Totaal wachten momenteel 30.000 mensen langer op psychische hulp dan is toegestaan volgens Treeknormen,  zo bleek uit de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Uit de recentste cijfers blijkt bovendien een toegenomen vraag naar psychische hulp.  De vraag naar jeugdpsychiatrie is met 15 procent toegenomen, waardoor de wachttijd oploopt naar vele maanden. Ook bij de volwassenen ggz is na een kleine terugloop midden in de coronapandemie de vraag naar psychische hulp weer op het niveau van voor corona.

Personeelsproblemen
Het grote probleem is daarbij het tekort aan personeel binnen de GGZ.  Voor de hele ggz komt men tussen 4.000 en 7.000 medewerkers tekort volgens eerdere prognoses. Daarnaast is het ziekteverzuim  groot en neemt vooral het langdurige verzuim toe, aldus de Nederlandse ggz  zijn nu circa drieduizend medewerkers langdurig ziek.

Dit vraagt volgens Peetoom om een andere aanpak en een discussie over wat wel en niet onder geestelijke gezondheidszorg valt. ” Alleen op die manier kan de zorg voor de meeste kwetsbare mensen worden gegarandeerd.”

Een deel van de geestelijke gezondheidszorg zou kunnen worden onder gebracht bij praktijkondersteuners bij huisartsen of bij de maatschappelijke zorg van gemeenten.  Maar ook moet er op regionaal beter worden samengewerkt.  Die ‘gebrekkige samenwerking’ is volgens de inspectie en de Zorgautoriteit een van de belangrijke oorzaken van de wachttijden. Peetoom geeft aan dat De Nederlandse ggz hier ook op inzet en dat er al veel is verbeterd in de afgelopen jaren.

Bron: nu.nl / trouw.nl

Dit bericht is 4721 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail