Toegang tot zorg licht verbeterd, maar niet in de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

5 maart 2023 – De monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat zien dat de ziekenhuiszorg in februari licht wordt opgeschaald en de wachttijden iets afnemen. Uit het Zorgbeeldportaal blijkt dat 59% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig levert. Dit percentage ligt iets hoger dan in januari. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis is licht gedaald en mensen wachten ook minder lang. 

Aanlevering cijfers
De ziekenhuizen leveren de gegevens over de wachttijden eens per 2 weken aan. De laatste aanlevering liet een lichte daling in wachttijden zien. Om een betrouwbaar beeld te geven waarop de verantwoordelijke partijen kunnen anticiperen, vindt de NZa het daarom belangrijk om deze cijfers over een langere periode te blijven volgen.

Ziekenhuiszorg
Alhoewel de planbare zorg iets boven het niveau van januari ligt, is de kritiek planbare zorg gelijk gebleven aan vorige maand. In 96% van de ziekenhuizen worden mensen binnen de norm van 6 weken geholpen. Het aantal mensen dat ziekenhuiszorg ontving, ligt rond het niveau van voor de pandemie. We zien een lichte daling van 2,5% in het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis.

Huisartsenzorg
Het aantal consulten en visites in de huisartsenzorg is gedaald na een korte piek begin januari. Waarschijnlijk is deze piek veroorzaakt door de griepepidemie. Het aantal wachtenden in de langdurige zorg is nog steeds erg hoog, maar laat sinds lange tijd een daling zien.

Geestelijke gezondheidszorg
De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn al geruime tijd te lang. Het aantal verwijzingen naar de ggz is vergelijkbaar met een maand geleden. Afgelopen maand constateert de NZa in de wachttijden een stijging voor instellingen en een daling voor vrijgevestigden in de ggz.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in alle sectoren nog steeds erg hoog, maar ook hier zien we in januari een lichte daling. De daling is voornamelijk zichtbaar in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is in alle sectoren licht gestegen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Bron: nza.nl 

Dit bericht is 726 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail