Massaclaim van ouders en jeugdigen tegen de Staat voor falen jeugdzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

5 maart 2023 – De afgelopen 30 jaar hebben vele belangenorganisaties, academici en jeugdrechtadvocaten geklaagd over het gebrek aan adequaat feitenonderzoek (“AFO”) door de Ketenpartners (zijnde Veilig Thuis, de Raad en de Gecertificeerde Instellingen) bij de onderbouwing van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen. Dit gebrek aan AFO is een schending van de Nederlandse wet (o.a. artikel 3.3 Jeugdwet en 4.1.1 WMO). Daarnaast heeft de Nederlandse Staat steeds en stelselmatig gehandeld in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Bovenstaand stelselmatig handelen door de Ketenpartners en de Nederlandse Staat in strijd met de wet en verdragen, vormt de basis voor de massaclaim. Alle kinderen en ouders die ooit te maken hebben gehad met een of meerdere Ketenpartners hebben allemaal recht op schadevergoeding. Op zijn minst zijn ze onheus door deze instellingen benaderd.

Achtergrond

Sinds april 2018 heeft het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg diepgaand onderzoek gedaan naar de problemen binnen jeugdzorg, in een poging om op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de verbetering van jeugdzorg. Dit onderzoek toont aan, dat de Ministeries van J&V en VWS (ten minste de afgelopen 10 jaar) bewust beleid hebben gevoerd om bovenstaande praktijk van de Ketenpartners  te faciliteren o.a. door de medezeggenschap èn de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen maximaal te frustreren en terug te brengen tot vrijwel nul. Hierdoor handelden ook de Ministeries in strijd met letter, doel en strekking van de Nederlandse wet (en dus de wensen van onze wetgevende macht), en bovenstaande internationale verdragen, waardoor ruim honderdduizend kinderen èn hun (bio-, pleeg- en gezinshuis) ouders schade hebben geleden.

Contrast

Bij de Toeslagenaffaire ging het om ongeveer 2.000 kinderen die als gevolg van een verwijtbaar dom toegepast discriminerend algoritme schade hebben geleden.

Bij de Jeugdzorgaffaire gaat het om ruim 100.000 kinderen die als gevolg van bewust èn heimelijk uitgevoerd overheidsbeleid schade hebben geleden.

De waarschuwingssignalen en aanbevelingen van de brandbrief van de jeugdrechtadvocaten (2008), het Congres ‘Zorg om de Jeugdzorg’ (2009), het Rapport van de Commissie-Samson (‘Omringd door zorg, toch niet veilig”, 2012), het rapport van de kinderombudsman (“Is de Zorg Gegrond?”, 2013), de nieuwe Jeugdwet (2015), het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek (2019-2021), het rapport van de Commissie de Winter (“Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden”, 2019), de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (2020), de Factsheet van Prof. M. Bruning over rechtsbescherming bij uithuisplaatsingen (mei 2022), het IGJ rapport (“Kwaliteit van feitenonderzoek rond de aanvraag van machtigingen voor uithuisplaatsingen”, juni 2022) en de “Signaalbrief” van de IGJ van de Ministeries van J&V en VWS (9 september 2022) zijn allemaal door de uitvoerende macht genegeerd.

De Stichting SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg heeft het sluitende bewijs voor bovenstaand beleid voorgelegd aan een gerenommeerd advocatenkantoor (BarentsKrans, https://www.barentskrans.nl/). Op 13 februari j.l. heeft BarentsKrans bevestigd, “dat er goede gronden zijn om een massaclaim te initiëren tegen de Ketenpartners en de beide Ministeries.”

Iedereen die als kind en/of ouder ooit te maken heeft gehad met een of meerdere Ketenpartners kan meedelen in deze massaclaim door zich te registreren op deze website. Klik op een of beide linkjes: “Registreren voor jongeren” (vanaf 16 jaar) en/of “Registreren voor ouders”.

Bron: massaclaimjeugdzorg.nl

Dit bericht is 4024 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail